BAZE PODATAKA

 

Na ovoj stranici nalazi se popis s opisom baza podataka koje su dostupne u otvorenom pristupu, pretplaćene za hrvatsku akademsku zajednicu, kao i baze podataka koje su pretplaćene samo za djelatnike Fizičkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  Y  W  X  V  Z

 

Academic Search Premier (EBSCO host) - multidisciplinarna baza podataka koja sadrži više od 8500 periodika s punim tekstom, uključujući više od 7300 recenziranih časopisa. Dostupni su časopisi kao npr. New Scientist, Applied Physics Letters, Applied Physics A, B i dr. Na neke časopise postoji embargo do 12 mjeseci, a radovi su dostupni najčešće u PDF ili HTML formatu.

Vrsta baze: Baza cjelovitih tekstova
Područja: Biomedicina i zdravstvo, Biotehničke znanosti, Društvene znanosti, Humanističke znanosti, Prirodne znanosti, Tehničke znanosti

 

American Physical Society (APS) 

Zbirka izdavača American Physical Society (APS) sadrži znanstvene časopise koji uz iznimno stroge kriterije i međunarodnu recenziju objavljuju radove vrhunske kvalitete i najznačajnije rezultate istraživanja u širokom spektru temeljnih i interdisciplinarnih istraživanja u fizici.

Časopisi Physical Review A-E, Physical Review Letters i Reviews of Modern Physics 2005.-2012. dostupni su na intranetu Fizičkog odsjeka.

Vrsta baze: Baza cjelovitih tekstova
Pristup: Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Fizički odsjek
Područje: Fizika

 

ArXiv.org - servis koji osigurava slobodan pristup na više od 1.250.000 pre-printova. arXiv održava Cornell University Library uz vodstvo znanstvenog savjetodavnog odbora i savjetodavnog odbora članova arXiv-a, te uz pomoć brojnih predmetnih moderatora. 

Vrsta baze: Baza cjelovitih tekstova
Pristup: Otvorni pristup
Područje: Fizika, Matematika, Računarstvo, Kvantitativna biologija, Kvantitativne financije, Statistika

 

Current Contents Connect (CC) - višedisciplinarna bibliografska baza podataka koja sadrži bibliografske podatke i sažetke iz više od 7000 svjetskih znanstvenih časopisa. Bibliografski podaci dostupni su za razdoblje od 1998. god. do danas.

Vrsta baze: Bibliografska baza
Područja: Biomedicina i zdravstvo, Biotehničke znanosti, Društvene znanosti, Humanističke znanosti, Prirodne znanosti, Tehničke znanosti

 

Google Scholar - jednostavan način širokog pretraživanja znanstvene literature. S jednog mjesta mogu se  pretraživati mnoge znanstvene discipline iz različitih izvora: recenzirani radovi, knjige, sažeci, članci i dr.

Pristup: Otvoreni pristup

 

Inis - jedna od najvećih svjetskih zbirki oo korištenju nuklearne znanosti i tehnologije u miroljubive svrhe. INIS zbirka sadrži reference i sažetke članaka, znanstvenih i tehničkih izvješća, konferencija, knjiga, patenata, nuklearnih zakona i propisa. Uz pristup na više od 3,5 milijuna bibliografskih referenci i nudi i pristup na 400.000 dokumenata s cjelovitim tekstovima.

Vrsta baze: Bibliografska i baza cjelovitih tekstova
Područja: Nuklearna energetika, Fizika

 

Inspec - bibliografska baza podataka u izdanju Institution of Engineering and Technology koja pruža sažetke i indeksira znanstvene i stručne radove iz područja fizike, elektrotehnike, računalstva, elektronike, strojarstva, informatike. 
 

Vrsta baze: Bibliografska i baza cjelovitih tekstova
Područja: Tehničke znanosti

 

Institute of Physics (IOP) - elektronički časopisi u izdanju Institute of Physics. IOPscience sadrži više od 70 uglednih znanstvenih časopisa te više od 430 000 akademskih članaka iz područja fizike, medicinske i biološke fizike, matematike, kemije, astronomije i astrofizike. Baza također sadrži kompletnu arhivu od preko 300 000 znanstvenih članaka objavljenih od 1874. godine.

Vrsta baze: Baza cjelovitih tekstova
Područja: Prirodne znanosti

 

Journal Citation Reports (JCR) - citatna baza koja izlazi u dva izdanja: Science Edition i Social Sciences Edition. JCR baza pruža citatne podatke i podatke o faktorima odjeka časopisa (Impact factor) koji omogućuju evaluaciju znanstvenih časopisa.
(JCR na starom sučelju)

Vrsta baze: Citatna baza
Vremenski period pokrivenosti: od 1997. do danas
Područja: Biomedicina i zdravstvo, Biotehničke znanosti, Društvene znanosti, Humanističke znanosti, Prirodne znanosti, Tehničke znanosti

 

JSTOR - digitalna baza akademskih izvora osnovana 1995. godine, čiji je vlasnik neprofitna organizacija Ithaka Harbors, Inc. Sadržava digitalizirane arhivske brojeve časopisa od 1923. godine, tekuće brojeve časopisa, e-knjige i primarne izvore koje izdaje preko 900 izdavača. Pruža uvid u cjelovite tekstove članaka iz 2000 časopisa koji pokrivaju 50 znanstvenih područja.

Vrsta baze: Baza cjelovitih tekstova
Područja: Biomedicina i zdravstvo, Društvene znanosti, Humanističke znanosti, Izobrazba

 

MathSciNet - bibliografska baza koja pokriva podrucje svjetske matematičke literature od 1940. godine. Baza indeksira radove i bibliografske podatke istraživačke literature iz područja matematike (časopisi, disertacije, knjige, poglavlja u knjigama).

Vrsta baze: Bibliografska baza
Područja: Prirodne znanosti, Tehničke znanosti

 

Medline - bibliografska baza podataka za medicinu i srodna područja (medicina, biomedicina, populacijska biologija, reproduktivna biologija, zdravlje).

Medline je hrvatskim znanstvenicima dostupan kroz Ovid sučelje, EBSCOhost te Web of Science.

Vrsta baze: Bibliografska baza
Područja: Biomedicina i zdravstvo

Nature Complete - zbirka izdavača Nature Publishing Group (NPG). Zbirka sadrži 137 znanstvenih časopisa iz područja biomedicine i prirodnih znanosti.

Vrsta baze: Baza cjelovitih tekstova
Područja: Biomedicina i zdravstvo, Prirodne znanosti

 

ProQuest Dissertations and Theses - baza doktorskih disertacija i magistarskih radova u kojima su dokumentirane najnaprednije ideje iz širokog raspona zastupljenih područja te zabilježeni primjeri najnovijih istraživanja, osobito korisnih za studente. Sadrži približno 1,7 milijuna cjelovitih disertacija i magistarskih radova te 3,8 milijuna sažetaka završnih radova.

Vrsta baze: Repozitorij
Područja: Biomedicina i zdravstvo, Biotehničke znanosti, Društvene znanosti, Humanističke znanosti, Izobrazba, Prirodne znanosti, Tehničke znanosti

 

RSC Gold - baza Royal Society of Chemistry – Gold omogućava pristup člancima i poglavljima iz knjiga kojima je izdavač Royal Society of Chemistry

Vrsta baze: Baza cjelovitih tekstova
Područja: Biomedicina i zdravstvo, Biotehničke znanosti, Prirodne znanosti

 

Science Direct - zbirka e-časopisa najvećeg svjetskog izdavača Elseviera.

Vrsta baze: Djelomično cjelovit tekst
Područja: Biomedicina i zdravstvo, Biotehničke znanosti, Društvene znanosti, Humanističke znanosti, Prirodne znanosti, Tehničke znanosti

 

SciFinder-n - baza koja omogućava pregled relevantne literature s područja kemije, biokemije, kemijskog inženjerstva i drugih srodnih znanstvenih područja i disciplina, a sadrži i opsežan popis kemijskih tvari, reakcija i spojeva.

Uvjet pristupa je registracija korisnika, a nakon registracije prijava se traži svaki put kada pristupate bazi.

Upute za registraciju
Upute za korištenje

(Napomena: prilikom registracije obavezno upišite službenu e-mail adresu s domenom svoje matične ustanove)


Vrsta baze: Bibliografska baza
Područja: Prirodne znanosti

 

Scopus - bibliografska i citatna baza podataka koja indeksira časopise, serije knjiga, trade časopise i zbornike radova s konferencija iz svih područja znanosti. Podaci o citiranosti dostupni su od 1996. godine, a podaci o radovima dosežu sve do 1893. g.

Vrsta baze: Bibliografska i citatna baza
Vremenski period pokrivenosti: Bibliografski podaci: od 1823. do danas; podaci o citiranosti: od 1996. do danas
Područja: Biomedicina i zdravstvo, Biotehničke znanosti, Društvene znanosti, Humanističke znanosti, Prirodne znanosti, Tehničke znanosti

 

Spires - HEP (High-Energy Physics) - bazu podataka održava Stanford Linear Accelerator Center (SLAC). Specijalizirana je za literaturu iz područja fizike čestica.

Područje: Fizika čestica

 

Springer Journals - baza dostupna putem platforme SpringerLink. Sadrži više od 3.000 znanstvenih časopisa koji pokrivaju sva znanstvena područja.

Vrsta baze: Baza cjelovitih tekstova
Područja: Biomedicina i zdravstvo, Biotehničke znanosti, Društvene znanosti, Humanističke znanosti, Prirodne znanosti, Tehničke znanosti

 

Taylor & Francis - zbirka znanstvenih časopisa koja sadrži 2.300 naslova iz 23 tematska područja.

Vrsta baze: Baza cjelovitih tekstova
Područja: Biomedicina i zdravstvo, Biotehničke znanosti, Društvene znanosti, Humanističke znanosti, Prirodne znanosti, Tehničke znanosti

 

Web of Science (WOS) - platforma preko koje su dostupne bibliografske, citatne i baze cjelovitih tekstova koje pokrivaju sva područja znanosti.

Vrsta baze: Platforma baza podataka
Vremenski period pokrivenosti: Bibliografski podaci i podaci o citiranosti: od 1955. do danas
Područja: Biomedicina i zdravstvo, Biotehničke znanosti, Društvene znanosti, Humanističke znanosti, Prirodne znanosti, Tehničke znanosti

 

Wiley Online Library - platforma putem koje je moguće pristupiti multidisciplinarnoj zbirci od preko 1500 časopisa sa 6 milijuna dostupnih članaka.

Vrsta baze: Baza cjelovitih tekstova
Područja: Biomedicina i zdravstvo, Biotehničke znanosti, Društvene znanosti, Humanističke znanosti, Prirodne znanosti, Tehničke znanosti