Bibliometrijske usluge

160. obljetnica rođenja Andrije Mohorovičića        21. travnja - DAN PMF-a

BIBLIOMETRIJSKE USLUGE

Knjižnica nudi uslugu izdavanja raznih potvrda za potrebe napredovanja u zvanjima, prijava na projekte i sl. za djelatnike Fizičkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

 

Od Knjižnice možete zatražiti sljedeće potvrde:

• potvrdu o broju radova objavljenih u časopisima koji su indeksirani u bazi podataka Web of Science
• potvrdu o broju radova objavljenih u časopisima koji su indeksirani u bazi podataka Scopus
• potvrdu o broju radova objavljenih u časopisima koji su indeksirani u bazi podataka Current Contents (od 1998. do danas)
• potvrdu o citiranosti objavljenih radova u bazi podataka Web of Science
• potvrdu o citiranosti objavljenih radova u bazi podataka Scopus (podaci o citiranosti dostupni od 1996. godine)
• potvrdu o faktoru odjeka (Impact Factor) i kvartilima pojedinog časopisa za određenu godinu

 

Potvrdu možete naručiti osobno od djelatnika knjižnice ili e-mailom na gordana@phy.hr. Kako bismo mogli izraditi potvrdu, molimo da na navedeni e-mail pošaljete popis svojih znanstvenih i stručnih radova.