Katalozi

Sveučilišnim zakonom od 1874. bile su na Matematičko-prirodoslovnom odjelu Mudroslovnoga fakulteta predviđene katedre za matematiku, fiziku, kemiju, zoologiju, botaniku te mineralogiju i geologiju.

Pretraživanje preko
15.000 naslova
knjiga 

Popis tiskanih časopisa
s pripadajućim
volumenima 

Pretraživanje diplomskih,
magistarskih i 
doktorskih radova 

Linkovi
na kataloge
drugih knjižnica