...

Česta pitanja

Povratak na popis pitanja

Diplomski rad   Uredi grupu ~ Dodaj pitanje

Kada trebam prijaviti povjerenstvo za obranu diplomskog rada i kako?

Student može prijaviti povjerenstvo za obranu diplomskog rada tek kada je položio sve propisane ispite i kada je udovoljio svim drugim propisanim obvezama.

Student treba donijeti indeks u Ured za studente radi provjere prijavnica i eventualnih novčanih dugovanja prema fakultetu i to barem deset dana prije sjednice vijeća Fizičkog odsjeka .

Nakon provjere dosjea studenta, mentor diplomskog rada ispunjava obrazac za povjerenstvo (podiže ga mentor ili student u Uredu za studente). Ispunjeni obrazac student mora predati u Ured za studente barem 12 dana prije sjednice vijeća Fizičkog odsjeka.

Natrag na vrh

Trebam li imati napisani diplomski rad da bi prijavio povjerenstvo za obranu diplomskog rada?

Ne! Ono što student mora imati to su položeni ispiti i, naravno, mora imati odobrenu temu diplomskog rada.

Natrag na vrh

Kada trebam prijaviti temu diplomskog rada?

Temu diplomskog rada studenti su dužni prijaviti u trenutku kada su ostvarili sve uvjete za upis predmeta Diplomski rad i to prilikom upisa u ljetni semestar, obično na 5. godini studija.

Iznimka su studenti integriranog preddiplomskog i diplomskog studija Fizika i tehnika; smjer: nastavnički. Studenti navedenog smjera predmet Diplomski rad upisuju u zimskom semestru pa su i temu dužni prijaviti prilikom upisa u navedeni semestar.

Teme se biraju između onih odobrenih od strane Odbora za nastavu za dotičnu akademsku godinu. Detaljnije informacije možete pronaći OVDJE.

 

Natrag na vrh

Kako ću prijaviti obranu diplomskog rada?

Student mora osam dana prije same obrane prijaviti istu u Uredu za studente. Datum obrane se dogovara s članovima povjerenstva, potom se sa satničarom Fizičkog odsjeka treba rezervirati dvorana i potvrditi datum. Nadalje, treba donijeti potvrde o vraćenim knjigama iz svih knjižnica PMF-a i potvrda o odjavi u računalnom centru Fizičkog odsjeka.

Tvrdo ukoričeni primjerak diplomskog rada s CD-om student treba donijeti u Ured za studente najkasnije dva dana prije same obrane. O primjercima za članove povjerenstva student se dogovara sa samim članovima, ali u pravilu nisu tvrdo ukoričeni.

Natrag na vrh

Postoje li upute za izradu diplomskog rada i kako isti treba izgledati?

Upute za pisanje diplomskog rada možete pronaći na mrežnim stranicama Fizičkog odsjeka ili jednostavno upotrijebite našu poveznicu: Upute za izradu diplomskog rada.

Na istom mjestu možete pronaći i predloške za pisanje diplomskog rada (Word, LaTeX), a postoje i predlošci za pisanje diplomskog rada na engleskom jeziku ( Word, LaTeX ).

Natrag na vrh

Povratak na popis pitanja