O djelatniku

prof. dr. sc. Višnja Vrdoljak

Zvanje: redoviti profesor u trajnom zvanju
Lokacija: 114
Telefon:+385 1 4606 353
Telefon kućni:6353
E-mail: E-mail
Zavod/služba: Zavod za opću i anorgansku kemiju

Nastava

sveučilišni preddiplomski

sveučilišni diplomski

sveučilišni poslijediplomski doktorski

Životopis

Višnja Vrdoljak je diplomirala (1992.) i magistrirala (1995.) na Kemijskom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu gdje je 1997. godine obranila i doktorsku disertaciju “Kompleksi molibdena s tiokiselinama”.

Od 1992. zaposlena je u  Zavodu za opću i anorgansku kemiju Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Godine 2004. izabrana je u zvanje docenta, a u zvanje izvanrednog profesora 2009. godine.

Glavno područje znanstvenog interesa Višnje Vrdoljak je sinteza i identifikacija novih kompleksnih spojeva, supramolekulskih izomera, polioksometalata i organometalnih spojeva prijelaznih metala.

Višnja Vrdoljak je objavila 59 znanstvenih radova u časopisima s međunarodnom recenzijom u izdanjima koje indeksira baza Current Contents. Njeni radovi višestruko su citirani u radovima drugih znanstvenika. Sudjelovala je na 36 domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova. Aktivno je sudjelovala i sudjeluje u mnogim znanstvenim projektima. Boravila je godinu dana na Sveučilištu u Trstu (Dipartamento di Scienze Chimiche).

Višnja Vrdoljak sudjeluje i u nastavi preddiplomskog, diplomskog i doktorskog studija Kemije i nositeljica je više predmeta. Pod njenim voditeljstvom obranjena je jedna doktorska disertacija, 12 diplomskih ili završnih radova. Koautorica je dvaju priručnika pozitivno ocjenjenih od strane stručnog povjerenstva Kemijskog odsjeka PMF-a.

Za svoj je znanstveni rad dobila 2003. godine nagredu Leopold Ružička. 2006. godine dobila je Priznanje Fakultetskog vijeća za iznimno zalaganje i osobit doprinos i razvoju djelatnosti Fakulteta. Članica je različitih znanstvenih organizacija i tijela (Hrvatsko kemijsko društvo, American Chemical Society). Od 2005. godine sudjeluje u radu različitih Stručnih povjerenstava iz kemije za odobravanje udžbenika pri Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta RH.

Od 2011. do 2014. bila je zamjenica pročelnika Kemijskog odsjeka, ECTS koordinator Kemijskog odsjeka te članica Povjerenstva za nastavu PMF-a. Od 2009. do danas članica je Povjerenstva za nastavu Kemijskog odsjeka čija je voditeljica bila u periodu od 2011. do 2014. godine. 

Od 2016. je predsjednica Povjerenstva za upravljanje kvalitetom PMF-a, a od 2017. koordinatorica za preddiplomske, diplomske, i integrirane preddiplomske i diplomske studijske programe PMF-a, te od 2017. predsjednica Vijeća prirodoslovnog područja.

 

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Izabrane publikacije

V. Vrdoljak, B. Prugovečki, D. Matković-Čalogović, J. Pisk, R. Dreos and P. Siega, Supramolecular hexagon and chain coordination polymer containing the MoO22+ core: Structural transformation in the solid state,  Cryst. Growth Des., 11 (2011) 1244-1252.

V. Vrdoljak, B. Prugovečki, D. Matković-Čalogović and J. Pisk, Hybrid organic-inorganic compounds based on the Lindqvist polyoxomolybdate and dioxomolybdenum(VI) complexes, CrystEngComm, 13 (2011) 4382-4390.

J. Pisk, D. Agustin, V. Vrdoljak and R. Poli, Epoxidation processes by pyridoxal dioxomolybdenum(VI) (pre)catalysts without organic solvent, Adv. Synth. Catal., 353 (2011) 2910-2914.

V. Vrdoljak, B. Prugovečki, D. Matković-Čalogović, J. Hrenar, R. Dreos and P. Siega, Three polymorphic forms of a monomeric Mo(VI) complex: building blocks for two metal−organic supramolecular isomers. Intermolecular interactions and ligand substituent effects,  Cryst. Growth Des., 13 (2013) 3773-3784.

J. Pisk, B. Prugovečki, D. Matković-Čalogović, T. Jednačak, P. Novak, D. Agustin and V. Vrdoljak, Pyridoxal hydrazonato molybdenum(VI) complexes: Assembly, structure and epoxidation (pre)catalyst testing under solvent-free conditions, RSC Advances, 4 (2014) 39000-39010.

Publication list

Izabrani projekti

Voditelj projekta: Metalosupramolekulske strukture i anorgansko-organski polioksometalatni hibridi (HRZZ, IP-06-2016-4221)

 

Suradnik na projektima:

2007 –  2013 Novi kompleksni spojevi i materijali – kemijski i biološki katalizatori – MZOS)

2002 – 2006 Sinteza i struktura kompleksa- katalizatora u kemijskim i biološkim reakcijama - MZOŠ

1996 – 2002 Novi kemijski spojevi od katalitičkog i biološkog interesa

1991 – 1996 Spojevi posebnih svojstava - Sinteza i struktura – MZT

2002 – 2005 Synthesis and identification of new inorganic compounds and minerals-relation between their structure and properties-collaboration project Croatia-Austria

2013 - Polyoxometalate Chemistry for Molecular Nanoscience -
COST project