TURNITIN - softver za provjeru autentičnosti

 

Softver je namijenjen prvenstveno provjeri autentičnosti studentskih radova, od seminarskih do završnih i doktorskih. Provjeru radova mogu vršiti nastavnici i studenti.

Prijava se vrši korištenjem AAI@EduHr elektroničkih identiteta.


Administratori za softver Turnitin na PMF-u:
izv. prof. dr. sc. Martina Jakovčić
Gordana Stubičan Ladešić, viši knjižničar

(Napomena: administratori ustanove služe isključivo kao kontakt osobe za informiranje na razini ustanove, definiraju postavke softvera i prate njegovu upotrebu.)


Opcija "Translated Matching" dostupna je isključivo odabirom opcije "Add Class", ali ne i kod brzog pregledavanja radova - "Quick submit".

Odabirom navedene opcije softver postavljeni tekst prevodi na engleski i zatim ga uspoređuje s dostupnim izvorima, generirajući zasebni izvještaj.

Više o ovoj opciji možete pročitati na sljedećem linku:
https://help.turnitin.com/originality-check/turnitin-website/instructor/the-similarity-report/using-translated-matching.htm?Highlight=translated%20matching

Autor: Gordana Stubičan Ladešić
Popis obavijesti