PMF - Znanost - nova postignuća i druge obavijesti

U rujanskom izdanju Applied Materials Today (IF 10.0) tim istraživača iz Zagreba, Beča i Lausanne objavio je rad: D. Tolj, T. Ivšić, I. Živković, K. Semeniuk, E. Martino, A. Akrap, P. Reddy, B. Klebel-Knobloch, I. Lončarić, L. Forró, N. Barišić, H. M. Ronnow, D. K. Sunko: Synthesis of murunskite single crystals: A bridge between cuprates and pnictides. [ ... ]
U srpanjskom izdanju Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical, glavnog teorijskog časopisa engleskog društva Institute of Physics (IF 2.1), objavljen je diplomski rad G. Pallea, izrađen pod mentorstvom prof. Sunka. Grgur Palle and D. K. Sunko: Physical limitations of the Hohenberg–Mermin–Wagner theorem.   [ ... ]
U znanstvenom radu [1], nedavno objavljenom u časopisu Physical Review D, Ana Bokulić i Ivica Smolić, zajedno sa suradnikom Tajronom Jurićem s Instituta Ruđer Bošković, rigorozno su izveli općenitu formu prvog zakona termodinamike za crne rupe u prisustvu nelinearnih elektromagnetskih (NLE) polja. [ ... ]
U najnovijem broju časopisa Laser and Photonics Reviews, Frane Lunić i Hrvoje Buljan s Fizičkog odsjeka PMF-a, objavili su rad naslovljen Wavepacket Self-Rotation and Helical Zitterbewegung in Symmetry-Broken Honeycomb Lattices. [ ... ]
U najnovijem izdanju časopisa Science, Prof.dr.sc. Hrvoje Buljan je u suradnji sa kineskim znanstvenicima sa Sveučilišta Nankai u Tianjinu, objavio znanstveni rad naslovljen Nonlinear tuning of PT symmetry and non-Hermitian topological states. [ ... ]
U radu, koji je nedavno objavljen u časopisu Physical Review A pod naslovom „Modulation instability in the nonlinear Schrödinger equation with a synthetic magnetic field: Gauge matters”, Karlo Lelas, Ozana Čelan, David Prelogović, Hrvoje Buljan i Dario Jukić teorijski su istražili kako na modulacijsku nestabilnost sustava koji su opisani 2D nelinearnom Schrödingerovom jednadžbom (2DNLSE) utječe uvođenje homogenog sintetičkog magnetskog polja te koju ulogu pri tome ima odabir baždarenja (vektorskog potencijala) kojim opisujemo homogeno sintetičko magnetsko polje.  [ ... ]
Ante Ravlić i Nils Paar s Fizičkog odsjeka PMF-a, zajedno sa suradnicima sa sveučilišta u Istanbulu, Lanzhou, Milanu i Orsayu, objavili su u međunarodnom časopisu Physical Review C rezultate istraživanja procesa uhvata elektrona u jezgrama u uvjetima koji prevladavaju u unutrašnjosti zvijezda sa kolapsirajućom sredicom koje mogu završiti eksplozijom supernove. [ ... ]
ALICE kolaboracija, u kojoj sudjeluju prof.dr.sc. Mirko Planinić, izv. prof.dr.sc. Nikola Poljak, dr.sc. Filip Erhardt, Marko Jerčić, mag.phy. i David Karatović, mag.phy. s Fizičkog odsjeka PMF-a u Zagrebu, objavila je  9.12.2020. rad u prestižnom časopisu Nature, u kojem se pokazuje kako sudari protona na Velikom hadronskom sudarivaču (LHC-u) mogu razjasniti snažnu interakciju između kompozitnih čestica zvanih hadroni. [ ... ]
Marija Čuić i Krešimir Kumerički s Fizičkog odsjeka PMF-a, u suradnji s Andreasom Schäferom sa Sveučilišta u Regensburgu iskoristili su nedavna mjerenja duboko virtualnog komptonskog raspršenja da naprave prvu pouzdanu ekstrakciju šest (od ukupno osam) funkcija trodimenzionalne kvarkovske strukture protona te prvo razdvajanje odgovarajućih raspodjela gornjih i donjih kvarkova. [ ... ]
U članku objavljenom u časopisu Physical Review A, M. Todorić, B. Klajn, D. Jukić i H. Buljan proučili su Berryjevu fazu koja se javlja u sustavu jednodimenzionalnih (1D) bozona na prstenu. [ ... ]

Poveznice

Sveučilište u Zagrebu

Eksperimentalna realizacija...

U najnovijem broju časopisa Science, prof. dr. sc. Hrvoje Buljan s Fizičkog odsjeka PMF-a objavio je, u suradnji s grupom prof. dr. sc. Marina Soljačića, znanstveni rad naslovljen Synthesis and Observation of Non-Abelian Gauge Fields in Real Space. U ovom je radu prvi put eksperimentalno realizirano ne-Abelovo baždarno polje u realnom prostoru koristeći optički postav.

Električna i magnetska polja omogućuju električne i magnetske sile koje se koriste u svakodnevnom životu. Opisuju se teorijom koju je u 19. stoljeću kompletirao škotski fizičar James Clerk Maxwell. Skoro cijelo stoljeće nakon Maxwellowog rada, smatralo se da su potencijali pomoćni matematički alat koji nema konkretne fizički mjerljive posljedice. Razumijevanje potencijala, koje se nazivaju i baždarnim potencijalima, drastično se promijenilo nakon rada Aharonova i Bohma iz 1959. godine koji su pokazali kako potencijali mogu imati konkretne posljedice, čak i kada električno i magnetsko polje iščezavaju. Konkretno, pokazali su da kvantna čestica akumulira fazu u valnoj funkciji kada putuje kroz baždarni potencijal, a nakon nekog vremena eksperiment je potvrdio njihova predviđanja.

Simetrija u pozadini baždarnih potencijala iz originalnog Aharonov Bohm efekta odgovara komutativnoj grupi. To znači da se redoslijed množenja u grupi može zamijeniti, a rezultat će ostati isti. Tai-Tsun Wu i Chen-Ning Yang još su 1975. godine teorijski poopćili Aharonov-Bohm efekt na ne-Abelove (nekomutativne) grupe.  Zamijeni li se redoslijed množenja kod tih grupa rezultat, općenito, neće ostati isti. Fizičari su desetljećima pokušavali naći načina kako realizirati takve ne-Abelove baždarne potencijale te kako ih detektirati u eksperimentu. U najnovijem radu grupe prof. dr. sc. Marina Soljačića takvo je baždarno polje umjetno realizirano i detektirano po prvi puta, a eksperiment je napravljen u optičkom postavu.

Ne-Abelovi baždarni potencijali tako bi mogli otvoriti put prema eksperimentalnoj realizaciji tzv. ne-Abelovih anyona, čestica koje žive u dvo-dimenzionalnom prostoru, a nisu niti fermioni niti bozoni. Nadalje, ne-Abelovi anyoni čine se kao zanimljiva potencijalna platforma za razvoj kvantnih računala. Na PMF-u Sveučilišta u Zagrebu, izvode se projekti koji istražuju ne-Abelove anyone. Radi se o Znanstvenom centru izvrsnosti QuantiXLie i HRZZ projektu Sintetička magnetska polja uz međudjelovanja i anyoni, pod voditeljstvom H. Buljana.

Autor: Nils Paar
Popis obavijesti

_______________________ 

Webmaster - kontakt e-mail