PMF - Znanost - nova postignuća i druge obavijesti

Znanstvenici s Fizičkog odsjeka Marin Spaić i Damjan Pelc su u suradnji s istraživačima sa Sveučilišta u Minnesoti i Argonne National Laboratory (SAD) objavili rad pod naslovom ‘Local inversion-symmetry breaking in a bismuthate high-Tc superconductor’ u časopisu Nature Communications. [ ... ]
Izv. prof. Danko Radić s FO PMF-a i suradnici s PCS-IBS i KRISS iz Republike Koreje te  Chalmers University of Technology i University of Gothenburg iz Švedske objavili su rad "Nanomechanical cat states generated by a dc voltage-driven Cooper pair box qubit" u časopisu iz Nature grupe, npj | Quantum information. [ ... ]
U najnovijem broju Physical Review Letters,  dr.sc. Amir Hamzić, prof. emeritus  s Fizičkog odsjeka PMF-a je, u suradnji sa znanstvenicima iz Kine (Beihang University, Peking i  Shandong University, Jinan), SAD (University of Arizona) i Francuske (nobelovac A. Fert), objavio rad pod naslovom ‘Sign Change of Spin-Orbit Torque in Pt/NiO/CoFeB Structures’. Rad je, zbog svog značaja i utjecaja na znanstveno područje, izabran kao 'PRL Editors' Suggestion'. [ ... ]
ALICE kolaboracija na Velikom Hadronskom Sudarivaču (LHC) s CERNa, čiji su članovi i znanstvenici s Fizičkog odsjeka PMF-a prof. M. Planinić, izv. prof. N. Poljak, dr. sc. F. Erhardt, M. Jerčić i D. Karatović, uspjela je napraviti prvo direktno opažanje tzv. "efekta mrtvog stošca", što je efekt koji je bitna značajka teorije jake sile. Jaka sila veže kvarkove i gluone i protone i neutrone i time indirektno u jezgre. Rezultati istraživanja kolaboracije objavljeni su u časopisu Nature. [ ... ]
U časopisu Nature Communications objavljeno je neočekivano otkriće kvantne kritičnosti u spoju necjelobrojne valencije α-YbAlB4, uzrokovane anizotropnom hibridizacijom. Autori rada su istraživači iz Japana, Njemačke i SAD-a, a među glavnim autorima je izv. prof. dr. sc. M. Grbić. Ovo otkriće je intrigantno jer se dosad smatralo kako su spojevi necjelobrojne valencije u vidu moderne znanosti nezanimljivi, a s druge strane je fenomen kvantne kritičnosti jedna od najzanimljivijih tema u znanosti zadnjih cca 25 godina. [ ... ]
Znanstvenici s Fizičkog odsjeka Ana Najev, Miroslav Požek i Damjan Pelc sa suradnicima na Sveučilištu u Minnesoti (SAD) objavili su rad u časopisu Physical Review Letters pod naslovom ‘Uniaxial strain control of bulk ferromagnetism in rare-earth titanates’, u kojem pokazuju snažan utjecaj uniaksijalnog naprezanja na magnetizam u modelnim Mottovim izolatorima iz skupine titanata rijetkih zemalja. [ ... ]
U časopisu Nature Biomedical Engineering doc. dr. sc. Vedran Đerek s Fizičkog odsjeka PMF-a je sa suradnicima sa Sveučilišta u Linköpingu (Švedska), Tehničkog sveučilišta u Brnu (Češka) i Sveučilišta Columbia (USA) objavio rad pod naslovom „Chronic electrical stimulation of peripheral nerves via deep-red light transduced by an implanted organic photocapacitor“ iz područja bio-medicinske primijenjene fizike. [ ... ]
U nedavno objavljenom znanstvenom radu u časopisu Physical Review Letters, znanstvenici Dario Jukić, Frane Lunić i Hrvoje Buljan sa Sveučilišta u Zagrebu (dvojica s PMF-a) objavili su članak naslovljen Dynamically Emerging Topological Phase Transitions in Nonlinear Interacting Soliton Lattices. [ ... ]
U časopisu Nature Materials doc. dr. sc. Damjan Pelc s Fizičkog odsjeka PMF-a je u suradnji sa znanstvenicima sa Sveučilišta u Minnesoti, Argonne National Laboratory i Oak Ridge National Laboratory (SAD), Sveučilišta Ariel (Izrael), Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu te Peking University (Kina) objavio rad pod naslovom ‘Enhanced superconductivity and ferroelectric quantum criticality in plastically deformed strontium titanate’. [ ... ]
U časopisu Light: Science & Applications, prof. dr. sc. Hrvoje Buljan, Ema Jajtić, mag. phys., s Fizičkog odsjeka PMF-a i doc. dr. sc. Dario Jukić s Građevinskog Fakulteta sveučilišta u Zagrebu u suradnji s grupom prof. Zhiganga Chena sa Sveučilišta Nankai u Tianjinu u Kini, objavili su znanstveni rad pod naslovom 'Nonlinear control of photonic higher-order topological bound states in the continuum'.  [ ... ]

Poveznice

Broj posjeta:
2115043

U Dubrovniku održan sastanak ERC...

Projekt Europskog istraživačkog vijeća (ERC) 'Aneuploidy' vrijedan je deset milijuna eura i okuplja najuglednije istraživače diljem svijeta s ciljem istraživanja uzroka genetskih pogrešaka na molekularnoj razini te njihovog utjecaja na diobu stanica. Sastanak članova tima ERC projekta 'Molecular origins of aneuploidies in healthy and diseased human tissues (Aneuploidy)', održan je u Dubrovniku od 25. do 29. kolovoza 2021. Na sastanku su  voditelji istraživačkih timova predstavili najnovije rezultate istraživanja u sklopu projekta.

Nakon dva veća sastanka, koji su održani u online obliku, ovo je prvi projektni sastanak održan u živo.
Mitotičke pogreške koje uzrokuju aneuploidiju opsežno su proučavane u staničnim kulturama, međutim, mehanizmi koji generiraju razne pogreške, njihovo širenje i učinci na integritet genoma nisu dobro poznati.
Projekt koji za glavni cilj ima otkrivanje molekularnog porijekla pogrešaka u podjeli kromosoma i mehanizma nasljeđivanja pogrešaka u zdravim i bolesnim tkivima, započeo je u travnju 2020. godine, a predviđeno trajanje je šest godina.
Glavni istraživači u projektu su prof. dr. sc. Iva Tolić s Instituta Ruđer Bošković, prof. dr. sc. Geert Kops s Instituta Hubrecht u Nizozemskoj, tim znanstvenika s Massachusetts Institute of Technology u SAD-u i prof. dr. sc. Nenad Pavin s Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.


Sastanak je okupio petnaest znanstvenika projektnih timova koji su predstavili najnovije rezultate istraživanja vezanih za mehanizme onkogenih svojstava kromosomske nestabilnosti u raku, ponašanje polarnih kromosoma tijekom kasnog poravnanja u ljudskim stanicama, ponašanje proteina PRC1 tijekom razvitka diobenog vretena, aneuploidiju u organoidima tankog crijeva, fotokonverziju kao alata za proučavanje segregacije kromosoma, posljedice pogrešne segregacije kromosoma te razvoj fizikalnih i matematičkih modela koji objašnjavaju dobitak i poravnanje kromosoma.
Osim prezentacija članova projektnog tima, znanstvenici su sudjelovali u odvojenim grupama koje su za cilj imale pronalazak konstruktivnih rješenja na određena pitanja u njihovim istraživanjima.
Grupe su se dotakle tema poput ponavljajućih obrazaca gubitka ili dobitka kromosoma kod karcinoma, moguće uzročne povezanosti nestabilnosti kromosoma i epitelno – mezenhimalnog prijelaza, uloge nestabilnosti kromosoma u razvoju tumorskih stanica, utjecaja grešaka tijekom stanične diobe na populaciju stanica te formiranja daljnjih eksperimenata i teorijskih podloga.
Održavanje ovog sastanka omogućilo je ostvarivanje sinergije različitih područja i pronalazak zajedničkih rješenja i usmjerenja u istraživanjima koja slijede.
Projekt je financiran sredstvima programa Europske unije za istraživanje i inovacije Obzor 2020 u sklopu najprestižnijeg programa Synergy Europskog istraživačkog vijeća (ERC).

Autor: webmaster FO
Popis obavijesti

_______________________ 

Webmaster - kontakt e-mail