Repozitorij

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Matematičke metode u kemiji 2

Šifra: 41013
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Branimir Bertoša - Predavanja
Izvođači: prof. dr. sc. Branimir Bertoša - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
NASTAVNI SADRŽAJ:
Približni brojevi: izvori pogrešaka, značajne znamenke, zaokruživanje, pogreške računskih operacija i funkcija, progresija pogreške. Nelinearne jednadžbe: izolacija rješenja, metoda raspolavljanja, Newton-Raphsonova metoda, metoda sekante, metoda uzastopnih približenja. Interpolacija funkcija: interpolacijski problem, konačne razlike, Newtonova metoda, Lagrangeova metoda, metoda spline. Numeričko diferenciranje i integriranje: numeričko diferenciranje kontinuiranih i diskretnih funkcija, numeričko integriranje, trapezna formula, Simpsonova formula. Obične diferencijalne jednadžbe: Eulerova metoda, Runge-Kuttine metode, metoda konačnih razlika. Optimizacija funkcija: metode koje koriste i metode koje ne koriste derivacije funkcije, simpleks metoda, metoda najstrmijeg spusta, metoda konjugiranog gradijenta, Newton-Raphsonova metoda, metode globalnog pretraživanja, Monte Carlo metoda, genetički algoritam. Teorija vjerojatnosti: klasične definicije vjerojatnosti, aksiomatska definicija vjerojatnosti, uvjetna vjerojatnost, totalna vjerojatnost, Bayesova formula, osnove kombinatorike, teorem o uzastopnom prebrojavanju, varijacije, permutacije, kombinacije. Osnove statistike: deskriptivna statistika, mjere centralne tendencije, mjere varijabilnosti, uzorkovanje i grafički prikaz podataka. Diskretne slučajne varijable: slučajne varijable, funkcija vjerojatnosti, kumulativna funkcija raspodjele, momenti raspodjele, uniformna raspodjela, Bernoullijevi pokusi, binomna raspodjela, Poissonova raspodjela, hipergeometrijska raspodjela, procjene parametara raspodjele. Kontinuirane slučajne varijable: funkcija gustoće vjerojatnosti, kumulativna funkcija raspodjele, momenti raspodjele, kontinuirana uniformna raspodjela, Gaussova raspodjela, eksponencijalna raspodjela, procjene parametara raspodjele. Statističke hipoteze i testovi: nulta hipoteza, provjera statističkih hipoteza, lokacijski testovi, disperzijski testovi. Regresijska analiza: linearna regresija i korelacija, intervali pouzdanosti, nelinearna regresija.

ISHODI UČENJA:
- razlikovati približne i točne brojeve
- izračunati relativnu i apsolutnu pogrešku
- riješiti nelinearne jednadžbe odgovarajućom numeričkom metodom
- koristiti numeričke metode za interpolaciju funkcija
- koristiti numeričke metode diferenciranja i integriranja
- razlikovati numeričke metode za optimizaciju funkcija
- objasniti osnove teorije vjerojatnosti
- objasniti osnove statistike
- razlikovati kontinuirane i diskretne slučajne varijable
- objasniti funkciju gustoće vjerojatnosti i kumulativnu funkciju raspodjele
- koristiti binomnu, Poissonovu i hipergeometrijsku raspodjelu
- koristiti Gaussovu raspodjelu i kontinuiranu uniformnu raspodjelu
Literatura:
 1. 1. T. Hrenar: Matematičke metode u kemiji, rkp. u pripremi i dijelom dostupan putem Sveučilišnog centra za e učenje Merlin (http://merlin.srce.hr, za pristup je potreban AAI korisnički račun).
  2. N. Sarapa Teorija vjerojatnosti, drugo izdanje, Školska knjiga, Zagreb 1992.
  3. P. Atkins and J. de Paula: Physical Chemistry, 8th Ed., Oxford University Press, Oxford, 2007.
  4. P. Atkins and R. Friedman: Molecular Quantum Mechanics, 4th Ed., Oxford University Press, Oxford, 2005.
  5. Numerical Recipes in Fortran 77 http://www.nrbook.com/nr3/
 2. L. Klasinc, Z. Maksić, N. Trinajstić: Simetrija molekula, Školska knjiga, Zagreb 1979.
 3. D. C. Montgomery, G. C. Runger: Applied Statistics and Probability for Engineers, Wiley, New York 2003.
 4. K. F. Riley, M. P. Hobson, S. J. Bence: Mathematical Methods for Physics and Engineering, Cambridge University Press, Cambridge
  1998.
 5. D. B. Chesnut: Finite Groups and Quantum Theory, Wiley, New York 1974.
 6. D. S. Moore: The Basic Practice of Statistics, Freeman, New York 2003.
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Odslušan : Matematičke metode u kemiji 1

Polaganje predmeta :
Položen : Matematika 2
4. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Kemija
Termini konzultacija:

Obavijesti - Arhiva

Povratak

Rezultati 1 - 19 od 19
Stranica 1 od 1
Po stranici: 
Sortiraj po: Naslov    Autor    Datum ↓  
[^] Uvodno predavanje iz kolegija Matematičke metode u kemiji 2 Objavljeno 9. 3. 2021. u 13:51  ( Branimir Bertoša )
[^] Nastava na daljinu - MMK2 – ispitni rok 18. 2. 2021. Objavljeno 17. 2. 2021. u 09:55  ( Branimir Bertoša )
[^] Nastava na daljinu - MMK2 – ispitni rok 4. 2. 2021. Objavljeno 4. 2. 2021. u 16:38  ( Branimir Bertoša )
[^] Nastava na daljinu - MMK2 – ispitni rok 26. 11. 2020. Objavljeno 30. 11. 2020. u 10:32  ( Branimir Bertoša )
[^] Nastava na daljinu - MMK2 – ispitni rok 30. 9. 2020. Objavljeno 1. 10. 2020. u 13:08  ( Branimir Bertoša )
[^] Nastava na daljinu - MMK2 – jesenski ispitni rok Objavljeno 17. 9. 2020. u 15:31  ( Branimir Bertoša )
[^] Nastava na daljinu - MMK2 – ispitni rok 3. 9. 2020. Objavljeno 1. 9. 2020. u 16:28  ( Branimir Bertoša )
[^] Nastava na daljinu - MMK2 – ispitni rok 17. 7. 2020. Objavljeno 16. 7. 2020. u 10:36  ( Branimir Bertoša )
[^] Nastava na daljinu - MMK2 – ljetni ispitni rok Objavljeno 26. 6. 2020. u 10:14  ( Branimir Bertoša )
[^] Nastava na daljinu - MMK2 – predavanja-10-i-11 Objavljeno 20. 5. 2020. u 12:55  ( Branimir Bertoša )
[^] Nastava na daljinu - MMK2 - predavanje-9 Objavljeno 12. 5. 2020. u 19:46  ( Branimir Bertoša )
[^] Nastava na daljinu - MMK2 - predavanje-8 Objavljeno 8. 5. 2020. u 18:22  ( Branimir Bertoša )
[^] Održavanje nastave na daljinu iz kolegija Matematičke metode u kemiji 2 - predavanje7 Objavljeno 1. 5. 2020. u 12:34  ( Branimir Bertoša )
[^] Održavanje nastave na daljinu iz kolegija Matematičke metode u kemiji 2 - predavanje6 Objavljeno 20. 4. 2020. u 12:54  ( Branimir Bertoša )
[^] Održavanje nastave na daljinu iz kolegija Matematičke metode u kemiji 2 - predavanje5 Objavljeno 10. 4. 2020. u 11:27  ( Branimir Bertoša )
[^] Održavanje nastave na daljinu iz kolegija Matematičke metode u kemiji 2 - predavanje4 Objavljeno 27. 3. 2020. u 16:56  ( Branimir Bertoša )
[^] Održavanje nastave na daljinu iz kolegija Matematičke metode u kemiji 2 - predavanje3 Objavljeno 20. 3. 2020. u 12:50  ( Branimir Bertoša )
[^] Održavanje nastave na daljinu iz kolegija Matematičke metode u kemiji 2 Objavljeno 17. 3. 2020. u 09:52  ( Branimir Bertoša ) Uređeno: 17. 3. 2020. u 09:55  (Branimir Bertoša)
[^] Prekid neposredne kontaktne nastave Objavljeno 16. 3. 2020. u 13:00  ( Branimir Bertoša ) Uređeno: 16. 3. 2020. u 13:02  (Branimir Bertoša)