...


Repozitorij

Studenti su obvezni dostaviti na e-mail : referada@phy.hr

                1. Molbu za pristupanje diplomskom ispitu s navedenim datumom i satom

                2.   Original diplomskog rada u PDF formatu

                3.  Potvrdu iz knjižnice o vraćenim knjigama

                4.  Podmiriti sve financijske obveze prema PMF-u

                5. Izjava o pohrani i objavi ocjenskog rada

Protokol za provođenje diplomskog ispita

Obrana će se provoditi putem sustava Skype, MS Teams, Google Meet ili slične platforme. Mentor je dužan organizirati odabir i postavu platforme na kojoj će se ispit održati.  Na ispitu su nazočni: student, povjerenstvo za diplomski ispit i zainteresirana javnost.

Na početku video poziva student se treba identificirati  Studentskom iskaznicom ( X-ica )  kojom se  identificira i potvrđuje njegov status studenta.  Predsjednik Povjerenstva iznosi protokol ispita, te nakon toga student  izlaže diplomski rad. Povjerenstvo mu nakon toga postavlja pitanja sukladno protokolu za diplomski ispit. Nakon postavljenih pitanja  student i drugi sudionici  izlaze iz  video poziva kako bi Povjerenstvo ocijenilo diplomski ispit. Potom Povjerenstvo uspostavlja video poziv sa studentom te  ga obavještava o ocjeni diplomskog ispita.

Nakon provedenog diplomskog ispita, Povjerenstvo sastavlja e-zapisnike zaprimljene iz Ureda za

studente. Nakon obrane student dostavlja tiskanu verziju diplomskog rada u Ured za studente .

                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                     Ured za studente

Autor: Kristina Ostojić
Popis obavijesti

URED ZA STUDENTE

Potražite nas na sljedećoj adresi:  
Prirodoslovno-matematički fakultet
Fizički odsjek
Bijenička cesta 32, 10000 Zagreb
 
Kontakt
telefon: 01/460 5518
e-adresa: referada@phy.hr
 
Radno vrijeme: od 11:00 do 13:00     sati

Radno vrijeme: Ured za studente bit će zatvoren od 24. prosinca 2020. do 3. siječnja 2021.

Djelatnici:
Arijana Modić
Kristina Ostojić