O djelatniku

doc. dr. sc. Sanjin Benić

Zvanje: docent

Funkcija: Docent

Lokacija:
421
Telefon:
4605587
Telefon kućni:
5587
Osobna stranica na Webu:
Zavod/služba:
Zavod za teorijsku fiziku čestica i polja

Nastava

sveučilišni preddiplomski

sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski

Izabrani projekti