...


Repozitorij

Od danas uz postojeću službenu e-mail adresu imate još jednu službenu oblika AAI identiteta (korisnik.phy@pmf.hr).

Novom e-mailu možete pristupiti preko weba na https://outlook.office.com/pmf.hr, sa svojim AAI identitetom.

Molimo Vas da tijekom ovog semestra na svim servisima gdje ste registrirani sa e-mail adresom (korisnik@dominis.phy.hr) ažurirate promjenu.

Krajem ljetnog semestra (do 30.9.2021.) gasi se mail server Dominis i nećete više moći primati e-poštu na postojeći e-mail (korisnik@dominis.phy.hr)

S poštovanjem,
 

Leo Boroje, prof.

ISVU koordinator FO PMF-a

MOZVAG koordinator FO PMF-a

Tel: 01 460 5634

Tel(Referada): 01 460 5518

Autor: Kristina Ostojić
Popis obavijesti

URED ZA STUDENTE

Potražite nas na sljedećoj adresi:  
Prirodoslovno-matematički fakultet
Fizički odsjek
Bijenička cesta 32, 10000 Zagreb
 
Kontakt
telefon: 01/460 5518
e-adresa: referada@phy.hr
 
Radno vrijeme: od 11:00 do 13:00     sati

Radno vrijeme: Ured za studente bit će zatvoren od 24. prosinca 2020. do 3. siječnja 2021.

Djelatnici:
Arijana Modić
Kristina Ostojić