Znanstveni i razvojni projekti

140 godina nastave prirodoslovlja i matematike na Sveučilištu u Zagrebu, 70 godina PMF-a

Broj posjeta:
2223

Znanstveni i razvojni projekti na Fizičkom odsjeku

 

Godina početka Naslov voditelj / koordinator Financijska potopra Trajanje (mjeseci)
2015 Multiferoični i magneto-električni sustavi  Damir Pajić HRZZ 36
2015 Energy density functional description of nulcear fission Jie Zhao NEWFELPRO (incoming) 24
2014 Constraining Stellar Mass and Supermassive Black Hole Growth through Cosmic Times: Paving the way for the next generation sky surveys Vernesa Smolčić ERC 60
2014 Vrlo precizna mjerenja svojstava hadronskih sustava i niskoenergetska kvantna kromodinamika Damir Bosnar HRZZ 48
2014 Lokalna proba i mezoskopska dinamika novih faza u jako koreliranim elektronskim sustavima Miroslav Požek HRZZ 48
2014 Gravitacija i narušenje pariteta Maro Cvitan HRZZ 36
2014 Transportna, magnetska i termodinamička svojstva odabranih anorganskih i organskih materijala Ivan Kokanović HRZZ 48
2014 MIAU Tvar i međudjelovanja na ubrzivačima i u svemiru Krešimir Kumerički HRZZ 48
2014 Mikroskopski opis procesa slabe interakcije relevantnih za nukleosintezu teških elemenata Marketin Tomislav MZOS 24
2014 Fizikalna istraživanja aktivnih i paleookolišnih procesa u jamama Dinarskog krša Dalibor Paar MZOS 24
2014 Univerzalni modeli strukture egzotičnih atomskih jezgara Nikšić Tamara MZOS 24
2014 Nelinearna kvantna optika u grafenu Marinko Jablan NEWFELPRO 16
2014 Specifični toplinski kapacitet i anizotropna magnetska svojstva visoko temperaturnih supravodiča YBa2Cu3O6+x i Tl2BaCuO6+x monokristala Ivan Kokanović NEWFELPRO 16
2014 Relativistički nuklearni energijski funkcional gustoće za astrofizičke primjene Nils Paar NEWFELPRO 16
2014 Kvantna kromodinamika u ubrzanim sustavima Sanjin Benić NEWFELPRO 16
2014 Next-generation nuclear energy density functionals Vaia Prassa NEWFELPRO (incoming) 24
2013 Constraining AGN feedback through cosmic times: Paving the way for the next generation radio facilities Vernesa Smolčić FP7 48
2013 Pseudomagnetske sile i polja za atome i fotone Hrvoje Buljan UKF 24
2013 Proučavanje impulsnih korelacija u visokoenergijskim sudarima upotrebom kriterija strukture dogadjaja i ALICE detektora na LHC-u Mirko Planinić UKF 24
2013 Uloga kutnog gibanja mikrotubula u stvaranju složenih struktura kao što su svežnjevi mikrotubula i diobeno vreteno Nenad Pavin UKF 24
2013 Injektiranje, detekcija i manipulacija spina u dvodimenzionalnom elektronskom plinu u oksidnim heterostrukturama Mario Basletić MZOS 24
2012 Proučavanje jako interagirajuće materije Krešimir Kumerički FP7 36
2012 Bezkontaktni luminscentni termometar za posebne potrebe elektroenergetskim postrojenjima Antonije Dulčić BICRO 24
2012 Magnetska svojstva feritnih i metalo-boridnih nanočestica Pajić Damir MZOS 24
2012 Magneto - elekktrična svojstva multiferoičnih PZT -PFW keramika i fluorida prijelaznih metala Pajić Damir MZOS 24
2011 Integrated physics approach to robotics designed laboratory Darko Androić Erasmus (Leonardo Da Vinci) 36
2011 Koristenje opto-mehanickih svojstava grafena za nove nano-tehnologije Marinko Jablan UKF 6
2010 Višefunkcionalne oksidne heterostrukture s visokom mobilnošću za primjene u spintronici Amir Hamzić MZOS 24
2009 Strengthening the SOLid-state research capacities in Zagreb by the introduction of nuclear magnetic resonance method Miroslav Požek FP7 36
2009 Spinsko-izospinska pobuđenja u egzotičnim jezgrama i astrofizički značajni procesi slabog međudjelovanja Nils Paar UKF 24
2009 Primjena naprednog računarstva u opisu jako koreliranih sustava Tamara Nikšić HRZZ 36
2009 Caltech colaboration UKF Grant Vernesa Smolčić UKF 12
2009 Nuklearna struktura i nuklearna astrofizika Dario Vretenar MZOS 24
2009 Konstrukcija nuklearnih energijskih funkcionala gustoće pomoću niskoenergijskog QCD-a Dario Vretenar MZOS 24
2009 Nelinearne i neravnotežne pojave u optičkim valovima materije nanotehnologija  Hrvoje Buljan MZOS 24
2008 Clustering phenomena in nuclear physics: strengthening of the Zagreb-Catania-Birmingham partnership Milin Matko FP7 36
2007 Poboljšanje elektromagnetskih svojstava supravodiča MgB2 pomoću dopiranja magnetskim nanočesticama Emil Babić UKF 36
2007 Edukacija istraživanja u fizici i matematici Maja Planinić MZOS 84
2007 Nelinearne pojave i valna dinamika u fotoničkim sustavima Hrvoje Buljan MZOS 84
2007 Struktura i evolucija zvijezda Krešimir Pavlovski MZOS 84
2007  Nuklearna struktura i nuklearna astrofizika Dario Vretenar MZOS 84
2007  QCD i jezgre; primjena nuklearnih metoda: materijali, medicina, okoliš Damir Bosnar MZOS 84
2007 Električna i magnetska svojstva odabranih anorganskih i organskih materijala Ivan Kokanović MZOS 84
2007 Nanomagneti Krešo Zadro MZOS 84
2007 Elektromagnetska svojstva nanostrukturiranih materijala Marijan Šunjić MZOS 84
2007 Mikrovalna istraživanja novih materijala Miroslav Požek MZOS 84
2007  Razvoj i uloga fizike u hrvatskom društvu 20. stoljeća Tihomir Vukelja MZOS 84
2007  KSA kompjutorsko istraživanje repeticija višeg reda i duplikona u humanom genomu Vladimir Paar MZOS 84
2007  Struktura i svojstva posebnih nanomaterijala dobivenih suvremenim tehnikama Antun Tonejc MZOS 84
2007  Istraživanje hadronskih sustava upotrebom relativističkih projektila Miroslav Furić MZOS 84
2007 Elementarne čestice, teorija polja i kozmologija Ivica Picek MZOS 84
2007 Kognitivna neurodinamika Selma Supek MZOS 84
2007 Sustavi s prostornim i dimenzijskim ograničenjima: korelacije i spinski efekti Amir Hamzić MZOS 84
2007 Elektronska svojstva površina i nanostrukture Marijan Šunjić MZOS 59
2007 Niskodimenzionalni jako korelirani vodljivi sustavi Slaven Barišić MZOS 84

Poveznice