POVEZNICE

elektronički izvori

OPEN ACCESS


Izv. prof. Danko Radić s FO PMF-a i suradnici s PCS-IBS i KRISS iz Republike Koreje te  Chalmers University of Technology i University of Gothenburg iz Švedske objavili su rad "Nanomechanical cat states generated by a dc voltage-driven Cooper pair box qubit" u časopisu iz Nature grupe, npj | Quantum information.

U radu je predložen nanoelektromehanički sustav (NEMS) koji se sastoji of "Cooper pair box qubit-a (CPB)" - supravodljiva nanogranula s 2 stanja koja može vršiti nanomehaničke harmoničke oscilacije. CPB je smješten između supravodljivih kontakata s kojih se odvija tuneliranje Cooperovih parova na CPB upravljano DC prednaponom.

Temeljen na elektromehaničkom vezanju, predložen je protokol upravljanja prednaponom koji vodi na kontrolirano formiranje tzv. Schrödingerovih "cat states" – kvantne superpozicije makroskopskih "suprotnih" stanja koja čine kvantno isprepletena stanja CPB qubita i vibracijskog koherentnog stanja mehaničkog podsustava. "Cat states" realizirana su ranije u optičkim sustavima dok u polju nanomehanike u fizici kondenzirane tvari i dalje predstavljaju eksperimentalni izazov. Potraga za načinom kodiranja kvantne informacije i njezinog prijenosa i dalje predstavlja frontu istraživanja u području kvantnog računarstva. U tom smjeru za sada je uspješno ukodirano i preneseno stanje supravodljivog qubita u jednofononsko Fockovo stanje (Bienfait et al, 2018.). Ovaj prijedlog predstavlja odgovor na problem fragilnosti jednofononskog stanja prijedlogom robusnog, multifononskog koherentnog stanja mehaničkog podsustava kao nosioca informacije.

Referenca: Radić, D., Choi, SJ., Park, H.C. et al., Nanomechanical cat states generated by a dc voltage-driven Cooper pair box qubit, npj Quantum Inf 8, 74 (2022). https://doi.org/10.1038/s41534-022-00584-6

URL: https://www.nature.com/articles/s41534-022-

Autor: webmaster FO
Popis obavijesti