POVEZNICE

elektronički izvori

OPEN ACCESS


Grupa sa Zavoda za teorijsku fiziku kondenzirane tvari, Petra Grozić, Barbara Keran i Danko Radić, u suradnji s Anatoly M. Kadigribovom s Ruhr-Universität Bochum, objavili su rad "Charge stripes in the graphene-based materials" u časopisu Scientific Reports 13, Article number: 18931 (2023)   (https://doi.org/10.1038/s41598-023-46157-1).

U radu je predstavljen analitički teorijski model stabilizacije osnovnog stanja vala gustoće naboja (CDW) u interkaliranom grafitu CaC6. S teorijskog stajališta rad je značajan jer predlaže novi model stabilizacije CDW-a, temeljen na topološkoj rekonstrukciji  Fermijeve plohe, u sustavima u kojima je ona izotropnog, konveksnog oblika (npr. u interkaliranom grafitu, visokotemperaturnim supravodičima, dihalkogenidima prijelaznih metala) što u potpunosti izlazi izvan okvira u literaturi prisutnog paradigmatskog modela temeljenog na ugnježđenju (dijelova) Fermijeve plohe – "nesting" tj. svođenju na Peierlsovu nestabilnost. Predstavljeni analitički model, temeljen na Fröhlichovom hamiltonijanu i elektron-fonon vezanju većem od kritičnog, daje jasan uvid u pozadinski mehanizam formiranja CDW-a i u potpunosti predviđa najvažnije opažene eksperimentalne činjenice: simetriju i period CDW-a, formiranje pseudoprocijepa u elektronskom spektru oko Fermijeve energije, te precizno izolira, po polarizaciji i načinu deformacije Ca-superrešetke, smekšani ("zamrznuti") fononski mod vezan na elektronski podsustav i odgovoran za stabilizaciju CDW-a (vidi sliku).

Autor: Maro Cvitan
Popis obavijesti