POVEZNICE

elektronički izvori

OPEN ACCESS


Europska komisija dodijelit će 260 milijuna eura za 1249 projektnih prijedloga pristiglih na natječaj MSCA Postdoktorske stipendije iz 2023. godine. Ovogodišnji je postotak uspješnosti prijava 15.8%, a najviše projekata financirat će se iz društvenih i humanističkih znanosti (25.2%), bioloških znanosti (21.7%), informatičkih znanosti i inženjeringa (13.3%), kemije (14.4%) te fizike (11.4%). Projekti će se provoditi u 45 zemalja diljem svijeta te će ih provoditi znanstvenici koji predstavljaju oko 80 nacionalnosti. U području fizike prihvaćeno je ukupno oko 150 projekata, a čak tri dolaze od istraživača i istraživačica sa Zavoda za teorijsku fiziku Fizičkog odsjeka PMF-a.

Doc. dr. sc. Petar Marević će u suradnji s prof. dr. sc. Tamarom Nikšić provoditi projekt AMPLIFI u području fisije. Nuklearna fisija proces je cijepanja atomske jezgre na dva ili više rotirajućih fragmenata, uz oslobađanje znatne količine energije. Rotacija fragmenata ima bitne implikacije u različitim granama temeljne i primijenjene znanosti, od simuliranja astrofizičkih procesa do opisa događaja u nuklearnim reaktorima. Cilj je projekta unaprijediti razumijevanje ovog fenomena kombinacijom teorijskog modeliranja i numeričkih izračuna na superračunalima.

Ovogodišnji je natječaj, putem proračuna područja Širenje sudjelovanja i jačanje europskog istraživačkog prostora te pripadajućih ERA stipendija, pružio mogućnost dodatnog financiranja 50 izvrsnih znanstvenih projektnih prijedloga. Dr. sc. Shane Amadeus Fiorenza dobio je financiranje za provedbu projekta TRIPOLES uz mentorstvo prof. dr. sc. Nenada Pavina. U ovom će se projektu istraživati fizikalni mehanizmi multipolarnih diobenih vretena, abnormalne strukture koje se pojavljuju u stanicama raka. Modelirat će kako sastavni dijelovi diobenog vretena zajedno sudjeluju u izgradnji zdravih bipolarnih vretena te istražiti uvjete pod kojim dolazi do nezdravih tripolarnih vretena. Ovaj će projekt, između ostalog, otkriti fizikalne mehanizme odgovorne za stabilnost multipolarnih vretena te promjene u njihovoj strukturi tijekom stanične diobe.

Projekti AMPLIFI i TRIPOLES ujedno predstavljaju i jedine financirane projekte dolazne mobilnosti na neku od hrvatskih institucija. U okviru odlazne mobilnosti, dr. sc. Bhoomika Maheshwari, trenutno poslijedoktorska istraživačica na Zavodu, dobila je financiranje za provedbu projekta ISOON s profesorom Pieterom Van Isackererom na istraživačkom centru GANIL u Francuskoj. Projekt istražuje znanost nuklearnih izomera, kompleksnih kvantnih stanja s dugim vremenima života. Nuklearni izomeri nose neiskorišteni potencijal u nuklearnoj fizici i astrofizici, s mogućim bitnim implikacijama za proizvodnju energije, evoluciju zvijezda, kao i tehnologije mjerenja vremena i medicinskog snimanja. S rastućim globalnim interesom za istraživanje izomera, projekt ima za cilj bolje teorijsko razumijevanje opisa izomera i njihovih strukturalnih svojstava, što dovodi do sinergije između teorijskih spoznaja i eksperimentalnih podataka.

Više informacija o natječaju dostupno je na sljedećoj poveznici: https://marie-sklodowska-curie-actions.ec.europa.eu/news/marie-sklodowska-curie-actions-award-eu260-million-to-postdoctoral-researchers-in-2023

Autor: Maro Cvitan
Popis obavijesti