Obavijesti

Nema vijesti!

 

 

Doktorski studij fizike je poslijediplomski sveučilišni studij čiji je nositelj Prirodoslovno-matematički fakultet (PMF) Sveučilišta u Zagrebu.

Izvoditelji studija: Fizički i Geofizički odsjeci PMF-a

Suradne ustanove: Institut Ruđer Bošković i Institut za fiziku, Zagreb

Normalno trajanje studija je tri godine i završava obranom doktorskog rada i promocijom u najviše akademsko zvanje doktora znanosti iz znanstvenog područja prirodnih znanosti, znanstvenog polja fizike ili geofizike.

Osmišljen je kao istraživački studij s manjim udjelom nastave, a sve u svrhu poticanja znanstvene izvrsnosti i kreativnosti.

 

 


 

O B A V I J E S T


Javna obrana teme doktorske disertacije


KARMEN MARTINIĆ

održat će javnu obranu teme doktorske disertacije pod naslovom:

 

Influence of coronal mass ejection orientation on dynamics in the interplanetary space

(Utjecaj orijentacije koroninog izbačaja na dinamiku u međuplanetarnom prostoru)

 

 

pred povjerenstvom u sastavu :

  1. Doc. dr. sc. Josip Stipčević, PMF, Zagreb
  2. Prof. dr. sc. Branko Grisogono, PMF, Zagreb
  3. Dr. sc. Mateja Dumbović, znanstvena suradnica, Geodetski fakultet, Zagreb (Opservatorij Hvar)

Zamjena: doc. dr. sc. Iva Dasović, PMF, Zagreb


Javna obrana teme održat će se u ponedjeljak, 10. listopada 2022. godine, u 11:00 sati u Seminaru Geofizičkog odsjeka PMF-a, Horvatovac 95, Zagreb.

 

Voditelj smjera:

Doc. dr. sc. Josip Stipčević

Autor: Marko Hum
Popis obavijesti