Obavijesti

Nema vijesti!

 

 

Doktorski studij fizike je poslijediplomski sveučilišni studij čiji je nositelj Prirodoslovno-matematički fakultet (PMF) Sveučilišta u Zagrebu.

Izvoditelji studija: Fizički i Geofizički odsjeci PMF-a

Suradne ustanove: Institut Ruđer Bošković i Institut za fiziku, Zagreb

Normalno trajanje studija je tri godine i završava obranom doktorskog rada i promocijom u najviše akademsko zvanje doktora znanosti iz znanstvenog područja prirodnih znanosti, znanstvenog polja fizike ili geofizike.

Osmišljen je kao istraživački studij s manjim udjelom nastave, a sve u svrhu poticanja znanstvene izvrsnosti i kreativnosti.

 

 


 

O B A V I J E S T


    
Na temelju zaključka donesenog na sjednici Vijeća Geofizičkog odsjeka održanoj 6. listopada 2022. slobodan sam oglasiti da će


SARA IVASIĆ

braniti svoju doktorsku disertaciju koja nosi naslov


The effects of teleconnections on climate variability of the North Atlantic-European area
(Daljinski utjecaji na klimatsku varijabilnost područja sjevernog Atlantika i Europe)


pred povjerenstvom u sastavu:

  1. Prof. dr. sc. Zvjezdana Bencetić Klaić, PMF, Zagreb
  2. Prof. dr. sc. Zoran Pasarić, PMF, Zagreb
  3. Dr. sc. Ivan Güttler, znanstveni suradnik, Državni hidrometeorološki zavod, Zagreb
  4. Izv. prof. dr. sc. Ivana Herceg Bulić, PMF, Zagreb
  5. Dr. sc. Fred Kucharski, the Abdus Salam International Centre for Theoretical Physics, Trieste

Zamjena: doc. dr. sc. Željko Večenaj, PMF, Zagreb i izv. prof. dr. sc. Maja Telišman Prtenjak, PMF, Zagreb

Obrana će se održati pred povjerenstvom u četvrtak 13. 10. 2022. u 15:15 u predavaonici P2 Geofizičkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

 

Pročelnik Geofizičkog odsjeka

Prof. dr. sc. Zoran Pasarić, v.r.

 

Autor: Marko Hum
Popis obavijesti