Obavijesti

Nema vijesti!

 

 

Doktorski studij fizike je poslijediplomski sveučilišni studij čiji je nositelj Prirodoslovno-matematički fakultet (PMF) Sveučilišta u Zagrebu.

Izvoditelji studija: Fizički i Geofizički odsjeci PMF-a

Suradne ustanove: Institut Ruđer Bošković i Institut za fiziku, Zagreb

Normalno trajanje studija je tri godine i završava obranom doktorskog rada i promocijom u najviše akademsko zvanje doktora znanosti iz znanstvenog područja prirodnih znanosti, znanstvenog polja fizike ili geofizike.

Osmišljen je kao istraživački studij s manjim udjelom nastave, a sve u svrhu poticanja znanstvene izvrsnosti i kreativnosti.

 

 


 

O B A V I J E S T

 

DAMJAN IVEKOVIĆ

održat će znanstveni kolokvij (doktorski seminar) iz Fizike kondenzirane tvari pod naslovom

 

Defekti u grafenu i grafitu proizvedeni brzim teškim ionima

 

Od pronalaska do danas, grafen je došao u središte mnogih istraživanja jer posjeduje mnoge poželjne osobine, kao npr. veliku elektronsku i toplinsku vodljivost te izdržljivost u mehaničkom smislu.
Defekti mogu značajno utjecati na njegova svojstva, a usko su povezani s načinom njegove sinteze. Međutim, defekti ne moraju nužno loše utjecati na svojstva grafena, nego mogu otvoriti i neke nove mogućnosti primjena (npr. moguća je proizvodnja grafenskih nanomembrana).
U našim istraživanjima, primarno koristimo akceleratore na IRB-u za uvođenje određene količine defekata u grafen. Ozračeni uzorci se dalje analiziraju eksperimentalno, pri čemu se koriste tehnike mikroskopije (AFM/STM) za direktno oslikavanje stvorenih defekata, te Ramanova spektroskopija koja daje uvid u ukupno stanje oštećenosti materijala. Za daljnji uvid u procese koji vode na stvaranje opaženih defekata, koriste se simulacije molekularne dinamike. Ova istraživanja strukture ozračenog grafena proširena su i na analizu ozračenih uzoraka grafen oksida i grafita.

Seminar će se održati u petak 14. listopada 2022. godine u 10:00 sati u predavaonici F-201 Fizičkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Pozivaju se studenti doktorskog studija Fizike, smjer Fizika kondenzirane tvari, da prisustvuju seminaru, ako nisu spriječeni.

 

Voditelj smjera:

Prof. dr. sc. Denis Sunko, v. r.

 

Autor: Marko Hum
Popis obavijesti