Obavijesti

Nema vijesti!

 

 

Doktorski studij fizike je poslijediplomski sveučilišni studij čiji je nositelj Prirodoslovno-matematički fakultet (PMF) Sveučilišta u Zagrebu.

Izvoditelji studija: Fizički i Geofizički odsjeci PMF-a

Suradne ustanove: Institut Ruđer Bošković i Institut za fiziku, Zagreb

Normalno trajanje studija je tri godine i završava obranom doktorskog rada i promocijom u najviše akademsko zvanje doktora znanosti iz znanstvenog područja prirodnih znanosti, znanstvenog polja fizike ili geofizike.

Osmišljen je kao istraživački studij s manjim udjelom nastave, a sve u svrhu poticanja znanstvene izvrsnosti i kreativnosti.

 

 


 

O B A V I J E S T


    Na temelju zaključka donesenog na sjednici Vijeća Fizičkog odsjeka održanoj 11. listopada 2022. slobodan sam oglasiti da će


GRGUR ŠIMUNIĆ

braniti svoju doktorsku disertaciju koja nosi naslov


Sigma Models, Generalized Geometry and Applications in Field and String Theories
(Sigma modeli, generalizirana geometrija i primjene u teorijama polja i struna)


pred povjerenstvom u sastavu:

  1. Izv. prof. dr. sc. Maro Cvitan, PMF, Zagreb
  2. Dr. sc. Athanasios Chatzistavrakidis, znanstveni suradnik, Institut Ruđer Bošković, Zagreb
  3. Izv. prof. dr. sc. Nikola Poljak, PMF, Zagreb

Zamjena: izv. prof. dr. sc. Ivica Smolić, PMF, Zagreb


Obrana će se održati pred povjerenstvom u utorak, 25. listopada 2022. u 11:00 sati u predavaonici F-12 Fizičkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

 

Pročelnik Fizičkog odsjeka

Izv. prof. dr. sc. Mihael Makek, v.r.

 

Autor: Marko Hum
Popis obavijesti