Obavijesti

Nema vijesti!

 

 

Doktorski studij fizike je poslijediplomski sveučilišni studij čiji je nositelj Prirodoslovno-matematički fakultet (PMF) Sveučilišta u Zagrebu.

Izvoditelji studija: Fizički i Geofizički odsjeci PMF-a

Suradne ustanove: Institut Ruđer Bošković i Institut za fiziku, Zagreb

Normalno trajanje studija je tri godine i završava obranom doktorskog rada i promocijom u najviše akademsko zvanje doktora znanosti iz znanstvenog područja prirodnih znanosti, znanstvenog polja fizike ili geofizike.

Osmišljen je kao istraživački studij s manjim udjelom nastave, a sve u svrhu poticanja znanstvene izvrsnosti i kreativnosti.

 

 


 

O B A V I J E S T

   
Na temelju zaključka donesenog na sjednici Vijeća Fizičkog odsjeka održanoj 11. listopada 2022. slobodan sam oglasiti da će


DANIJEL BUHIN

braniti svoju doktorsku disertaciju koja nosi naslov


Simultaneous laser cooling of multiple atomic species using a frequency comb

(Istovremeno lasersko hlađenje više vrsta atoma frekventnim češljem)


pred povjerenstvom u sastavu:
    

  1. Dr. sc. Ticijana Ban, znanstvena savjetnica u trajnom zvanju, Institut za fiziku, Zagreb
  2. Prof. dr. sc. Hrvoje Buljan, PMF, Zagreb
  3. Dr. sc. Damir Aumiler, znanstveni savjetnik, Institut za Fiziku, Zagreb

Zamjena: Izv. prof. dr. sc. Marin Karuza, Sveučilište u Rijeci, Odjel za fiziku


Obrana će se održati pred povjerenstvom u utorak, 25. listopada 2022. u 14:00 sati u predavaonici Podmornica Fizičkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

 

Pročelnik Fizičkog odsjeka

Izv. prof. dr. sc. Mihael Makek, v.r.

 

Autor: Marko Hum
Popis obavijesti