Obavijesti

Nema vijesti!

 

 

Doktorski studij fizike je poslijediplomski sveučilišni studij čiji je nositelj Prirodoslovno-matematički fakultet (PMF) Sveučilišta u Zagrebu.

Izvoditelji studija: Fizički i Geofizički odsjeci PMF-a

Suradne ustanove: Institut Ruđer Bošković i Institut za fiziku, Zagreb

Normalno trajanje studija je tri godine i završava obranom doktorskog rada i promocijom u najviše akademsko zvanje doktora znanosti iz znanstvenog područja prirodnih znanosti, znanstvenog polja fizike ili geofizike.

Osmišljen je kao istraživački studij s manjim udjelom nastave, a sve u svrhu poticanja znanstvene izvrsnosti i kreativnosti.

 

 


 

O B A V I J E S T

 

ANTONIO BJELČIĆ

održat će znanstveni kolokvij (doktorski seminar) iz Nuklearne fizike pod naslovom

 

Mikroskopski opis kolektivnih pobuđenja u deformiranim atomskim jezgrama

 

Kvazičestična aproksimacija slučajnih faza (QRPA) temeljena na nuklearnim energijskim funkcionalima gustoće (EDF) predstavlja jednu od načešće korištenih teorijskih metoda ta opis kolektivnih pobuđenja u atomskim jezgrama. Budući da dimenzija prostora kvazićestičnih pobuđenja naglo raste u deformiranim jezgrama s otvoreinm ljuskama, standardno matrično rješenje QRPA jednadžbe često nadilazi dostupne računalne resurse. Kao odgovor na ovaj problem, nedavno je uvedena metoda konačnih amplituda (FAM) pomoću koje je I u praksi moguće riješiti QRPA jednadžbu za teške deformirane jezgre s otvoreni ljuskama. U okviru doktorskog istraživanja, razvijena je iznimno učinkovita implementacija FAM-a temeljena na relativističkim nuklearnim energijskim funkcionalima gustoće. Učinkovitost razvijene implementacije FAM-a omogućuje sistematične proračune kolektvnih pobuđenja u atomskim jezgrama s kvadrupolnim deformacijom osnovnog stanja.
Dani su rezultati primjene FAM rješavača na opis vibracija struktura grozdova nukleona u lakim atomskim jezgrama i opis kvazičestično-fononskog vezanja.

Seminar će se održati u utorak 25. listopada 2022. godine u 11:00 sati u predavaonici F-14 Fizičkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Pozivaju se studenti doktorskog studija Fizike, smjer Nuklearna fizika, da prisustvuju seminaru, ako nisu spriječeni.

 

Voditelj smjera

Prof. dr. sc. Damir Bosnar, v. r.

 

Autor: Marko Hum
Popis obavijesti