Obavijesti

Nema vijesti!

 

 

Doktorski studij fizike je poslijediplomski sveučilišni studij čiji je nositelj Prirodoslovno-matematički fakultet (PMF) Sveučilišta u Zagrebu.

Izvoditelji studija: Fizički i Geofizički odsjeci PMF-a

Suradne ustanove: Institut Ruđer Bošković i Institut za fiziku, Zagreb

Normalno trajanje studija je tri godine i završava obranom doktorskog rada i promocijom u najviše akademsko zvanje doktora znanosti iz znanstvenog područja prirodnih znanosti, znanstvenog polja fizike ili geofizike.

Osmišljen je kao istraživački studij s manjim udjelom nastave, a sve u svrhu poticanja znanstvene izvrsnosti i kreativnosti.

 

 


 

O B A V I J E S T

 

GIACOMO ACCORTO

održat će znanstveni kolokvij (doktorski seminar) iz Nuklearne fizike pod naslovom

 

Relativistic self-consistent models for atomic nuclei derived from the empirical densities

 

The solution of the inverse problem of density functional theory, also known as the inverse Kohn-Sham (KS) problem, is employed to derive the functional form of KS potentials starting from empirical neutron and proton densities. Two independent numerical routines to calculate the Kohn-Sham potential are studied, encoded, and tested. The formalism for the density-to-potential inversion is developed both in the non-relativistic and relativistic framework. Within the relativistic formalism, starting from a relatively simple functional form, the information encoded in the Kohn-Sham potentials is used in the framework of density functional perturbation theory to improve such functional towards the exact, unknown, relativistic energy density functional.
Nuclear density functional theory, expressed through the formalism of relativistic energy density functionals and self-consistent mean-fields, is identified as the best tool to tackle the microscopic description of the nuclear fission process. A numerical routine is developed to find continuous minimum energy paths (MEP) able to eliminate discontinuities on the potential energy surfaces. The improvement obtained on the smoothed MEP with respect to the discontinuous paths is quantified. The capability of the numerical routine to produce paths related to the correct nuclear properties is tested. To these purposes, spontaneous fission lifetimes calculated on top of the smoothed MEP are compared to the results obtained on the original discontinuous path and to those present in the literature that commonly adopt least action paths.

Seminar će se održati u srijedu 26. listopada 2022. godine u 12:00 sati u predavaonici F-13 Fizičkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Pozivaju se studenti doktorskog studija Fizike, smjer Nuklearna fizika, da prisustvuju seminaru, ako nisu spriječeni.

 

Voditelj smjera

Prof. dr. sc. Damir Bosnar, v. r.

 

Autor: Marko Hum
Popis obavijesti