Obavijesti

Nema vijesti!

 

 

Doktorski studij fizike je poslijediplomski sveučilišni studij čiji je nositelj Prirodoslovno-matematički fakultet (PMF) Sveučilišta u Zagrebu.

Izvoditelji studija: Fizički i Geofizički odsjeci PMF-a

Suradne ustanove: Institut Ruđer Bošković i Institut za fiziku, Zagreb

Normalno trajanje studija je tri godine i završava obranom doktorskog rada i promocijom u najviše akademsko zvanje doktora znanosti iz znanstvenog područja prirodnih znanosti, znanstvenog polja fizike ili geofizike.

Osmišljen je kao istraživački studij s manjim udjelom nastave, a sve u svrhu poticanja znanstvene izvrsnosti i kreativnosti.

 

 


 

O B A V I J E S T

 

Na temelju zaključka donesenog na sjednici Vijeća Fizičkog odsjeka održanoj 11. listopada 2022. slobodan sam oglasiti da će


MARKO SOSSICH

braniti svoju doktorsku disertaciju koja nosi naslov

 

Sfernosimetrična rješenja u kovarijantnoj f(T) modificiranoj teoriji gravitacije

 

pred povjerenstvom u sastavu:

  1. Izv. prof. dr. sc. Ivica Smolić, PMF, Zagreb
  2. Izv. prof. dr. sc. Saša Ilijić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva
  3. Doc. dr. sc. Tomislav Terzić, Sveučilište u Rijeci, Fakultet za Fiziku

Zamjena: izv. prof. dr. sc. Maro Cvitan, PMF, Zagreb


Obrana će se održati pred povjerenstvom u srijedu, 26. listopada 2022. u 10:00 sati u predavaonici F-201 Fizičkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

 

Pročelnik Fizičkog odsjeka

Izv. prof. dr. sc. Mihael Makek, v.r.

 

Autor: Marko Hum
Popis obavijesti