Obavijesti

Nema vijesti!

 

 

Doktorski studij fizike je poslijediplomski sveučilišni studij čiji je nositelj Prirodoslovno-matematički fakultet (PMF) Sveučilišta u Zagrebu.

Izvoditelji studija: Fizički i Geofizički odsjeci PMF-a

Suradne ustanove: Institut Ruđer Bošković i Institut za fiziku, Zagreb

Normalno trajanje studija je tri godine i završava obranom doktorskog rada i promocijom u najviše akademsko zvanje doktora znanosti iz znanstvenog područja prirodnih znanosti, znanstvenog polja fizike ili geofizike.

Osmišljen je kao istraživački studij s manjim udjelom nastave, a sve u svrhu poticanja znanstvene izvrsnosti i kreativnosti.

 

 


 

O B A V I J E S T


Javna obrana teme doktorske disertacije


TONI KODŽOMAN

održat će javnu obranu teme doktorske disertacije pod naslovom:

 

Generalized symmetries in field theory
(Poopćene simetrije u teoriji polja)

 

pred povjerenstvom u sastavu:

  1. Dr. sc. Athanasios Chatzistavrakidis, znanstveni suradnik, Institut Ruđer Bošković, Zagreb
  2. Izv. prof. dr. sc. Ivica Smolić, PMF, Zagreb
  3. Doc. dr. sc. Ivica Friščić, PMF, Zagreb

Zamjena: izv. prof. dr. sc. Maro Cvitan, PMF, Zagreb

Javna obrana teme održat će se u petak 4. studenog 2022. godine u 10:00, u predavaonici F-201 Fizičkog odsjeka PMF-a, Bijenička cesta 32, Zagreb

 

Voditelj smjera:

Izv. prof. dr. sc. Maro Cvitan, v.r.

 

Autor: Marko Hum
Popis obavijesti