Obavijesti

Nema vijesti!

 

 

Doktorski studij fizike je poslijediplomski sveučilišni studij čiji je nositelj Prirodoslovno-matematički fakultet (PMF) Sveučilišta u Zagrebu.

Izvoditelji studija: Fizički i Geofizički odsjeci PMF-a

Suradne ustanove: Institut Ruđer Bošković i Institut za fiziku, Zagreb

Normalno trajanje studija je tri godine i završava obranom doktorskog rada i promocijom u najviše akademsko zvanje doktora znanosti iz znanstvenog područja prirodnih znanosti, znanstvenog polja fizike ili geofizike.

Osmišljen je kao istraživački studij s manjim udjelom nastave, a sve u svrhu poticanja znanstvene izvrsnosti i kreativnosti.

 

 


 

O B A V I J E S T


    
Na temelju zaključka donesenog na sjednici Vijeća Fizičkog odsjeka održanoj 11. listopada 2022. slobodan sam oglasiti da će


DALIBOR PERKOVIĆ

braniti svoju doktorsku disertaciju koja nosi naslov


Implicitna jednadžba stanja kozmičkih fluida i modeli tamne energije, tamne materije i njihovog ujedinjenja


pred povjerenstvom u sastavu:

  1. Dr. sc. Zvonimir Vlah, znanstveni suradnik, Institut Ruđer Bošković, Zagreb
  2. Prof. dr. sc. Hrvoje Štefančić, Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb
  3. Prof. dr. sc. Vernesa Smolčić, PMF, Zagreb

Zamjena: dr. sc. Vibor Jelić, viši znanstveni suradnik i nasl. izv. prof., Institut Ruđer Bošković, Zagreb

Obrana će se održati pred povjerenstvom u petak, 4. studenog 2022. u 13:00 sati u predavaonici F-201 Fizičkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

 

Pročelnik Fizičkog odsjeka

Izv. prof. dr. sc. Mihael Makek, v.r.

 

Autor: Marko Hum
Popis obavijesti