Obavijesti

Nema vijesti!

 

 

Doktorski studij fizike je poslijediplomski sveučilišni studij čiji je nositelj Prirodoslovno-matematički fakultet (PMF) Sveučilišta u Zagrebu.

Izvoditelji studija: Fizički i Geofizički odsjeci PMF-a

Suradne ustanove: Institut Ruđer Bošković i Institut za fiziku, Zagreb

Normalno trajanje studija je tri godine i završava obranom doktorskog rada i promocijom u najviše akademsko zvanje doktora znanosti iz znanstvenog područja prirodnih znanosti, znanstvenog polja fizike ili geofizike.

Osmišljen je kao istraživački studij s manjim udjelom nastave, a sve u svrhu poticanja znanstvene izvrsnosti i kreativnosti.

 

 


 

O B A V I J E S T


Javna obrana teme doktorske disertacije


DOMAGOJ BOŽAN

održat će javnu obranu teme doktorske disertacije pod naslovom:

 

Proučavanje uloge toka mikrotubula u centriranju kromosoma u diobenom vretenu tijekom mitoze

 

pred povjerenstvom u sastavu :

  1. Izv. prof. dr. sc. Matko Glunčić, PMF, Zagreb
  2. Dr. sc. Igor Weber, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju, Institut Ruđer Bošković, Zagreb
  3. Izv. prof. dr. sc. Danko Radić, PMF, Zagreb

Zamjena: dr. sc. Tomislav Vuletić, viši znanstveni suradnik, Institut za fiziku, Zagreb

Javna obrana teme održat će se u ponedjeljak 7. studenog 2022. godine u 16:00, u predavaonici F-201 Fizičkog odsjeka PMF-a, Bijenička cesta 32, Zagreb

 

Voditelj smjera:

Izv. prof. dr. sc. Matko Glunčić, v.r.

 

Autor: Marko Hum
Popis obavijesti