Obavijesti

Nema vijesti!

 

 

Doktorski studij fizike je poslijediplomski sveučilišni studij čiji je nositelj Prirodoslovno-matematički fakultet (PMF) Sveučilišta u Zagrebu.

Izvoditelji studija: Fizički i Geofizički odsjeci PMF-a

Suradne ustanove: Institut Ruđer Bošković i Institut za fiziku, Zagreb

Normalno trajanje studija je tri godine i završava obranom doktorskog rada i promocijom u najviše akademsko zvanje doktora znanosti iz znanstvenog područja prirodnih znanosti, znanstvenog polja fizike ili geofizike.

Osmišljen je kao istraživački studij s manjim udjelom nastave, a sve u svrhu poticanja znanstvene izvrsnosti i kreativnosti.

 

 O B A V I J E S T

 

MARKO JERČIĆ

održat će znanstveni kolokvij (doktorski seminar) iz Fizike elementarnih čestica pod naslovom

 

Identification of the inital jet parton using machine learning techniques at the ALICE detector

 

Quarks and gluons produced in high-energy collisions at the Large Hadron Collider (LHC) are manifested as collimated jets of particles via fragmentation and hadronisation processes. Distinguishing quark-initiated jets and gluon-initiated jets can be very useful for theoretical understanding of the fragmentation process, for better measurements of the Standard model parameters, as well as in the search for physics beyond the Standard model. This thesis presents a discriminant which separates a quark-initiated sample of jets and a gluon-initiated sample of jets using machine learning techniques. Based on this classification, we could perform an analysis of the dependence of the fraction of quark jets in the total number of jets on the jet transverse momentum. Also, a method for recovering the emission probability distributions in the parton jet showers is introduced.

Seminar će se održati u petak 4. studenog 2022. godine u 15:00 sati u predavaonici F-201 Fizičkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Pozivaju se studenti doktorskog studija Fizike, smjer Fizika elementarnih čestica, da prisustvuju seminaru, ako nisu spriječeni.

 

Voditelj smjera:

Izv. prof. dr. sc. Maro Cvitan, v. r.

 

Autor: Marko Hum
Popis obavijesti