Obavijesti

Nema vijesti!

 

 

Doktorski studij fizike je poslijediplomski sveučilišni studij čiji je nositelj Prirodoslovno-matematički fakultet (PMF) Sveučilišta u Zagrebu.

Izvoditelji studija: Fizički i Geofizički odsjeci PMF-a

Suradne ustanove: Institut Ruđer Bošković i Institut za fiziku, Zagreb

Normalno trajanje studija je tri godine i završava obranom doktorskog rada i promocijom u najviše akademsko zvanje doktora znanosti iz znanstvenog područja prirodnih znanosti, znanstvenog polja fizike ili geofizike.

Osmišljen je kao istraživački studij s manjim udjelom nastave, a sve u svrhu poticanja znanstvene izvrsnosti i kreativnosti.

 

 


 

O B A V I J E S T

 

BARBARA MALEČIĆ

održat će znanstveni kolokvij (doktorski seminar) iz Geofizike pod naslovom

 

Numeričke simulacije tuče i indeksa potencijalnog razvoja munja nad Hrvatskom

 

Svake godine tuča uzrokuje značajne štete na zgradama, poljoprivredi i prometu, što rezultira velikim gospodarskim gubicima. Unatoč velikim ekonomskim gubicima povezanim s pojavom tuče, ovu je pojavu još uvijek prilično teško prognozirati zbog ograničenog znanja o procesima koji su uključeni u nastanak tuče, kao i činjenice da procesi odgovorni za nastanak ove pojave još uvijek nisu u potpunosti razlučeni trenutnim prognostičkim modelima. Jedan od odgovora na izazov prognoze tuče je HAILCAST model, jednodimenzionalni model rasta zrna tuče u kombinaciji s WRF mezoskalnim numeričkim modelom prognoze. Na temelju vertikalnih profila vertikalne brzine, temperature, tlaka i omjera miješanja hidrometeora iz WRF-a, HAILCAST daje prognozu najvećeg promjera tuče na tlu. Pojava tuče često se povezuje s pojavom munja, također štetnog i opasnog produkta olujnog vremena. Područja u kojima postoji potencijal za aktivnost munja mogu se dijagnosticirati korištenjem indeksa potencijalnog razvoja munja (engl. Lightning potential index, LPI) određenog iz mikrofizičkih polja i vertikalne brzine iz WRF modela. Na ovom seminaru predstavit će se evaluacija WRF modela s HAILCAST i LPI dijagnostikaam u reprodukciji opaženih karakteristika tuče i munja tijekom nekoliko odabranih slučajeva tuče u Hrvatskoj. U prvom dijelu analizirana je osjetljivosti rezultata modela na odabir sheme parametrizacije graničnog sloja i mikrofizike. Rezultati pokazuju da su i HAILCAST i LPI uspješni u dijagnosticiranju područja zahvaćenih tučom i munjama i ne pokazuju veliku osjetljivost na izbor sheme parametrizacije tijekom odabranih slučajeva tuče. U drugom dijelu provedena je usporedba simulacija slučajeva tuče u alpsko-jadranskom području dobivenih WRF i COSMO modelima. Rezultati pokazuju da su oba modela uspješna u simulaciji odabranih slučajeva tuče, a razlike u rezultatima između dva modela mogu se povezati s razlikama u dinamičkoj jezgri modela. Sveukupno, dobiveni rezultati su obećavajući i pokazuju da bi i HAILCAST i LPI mogli biti korisni alati za prognozu, ali i klimatološku analizu pojave tuče i munja u sadašnjoj i budućoj klimi.

Seminar će se održati u srijedu 23. studenog 2022. godine u 13:15 sati u predavaonici P2 Geofizičkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu.

Pozivaju se studenti doktorskog studija Fizike, smjer Geofizika, da prisustvuju seminaru, ako nisu spriječeni.


Voditelji smjera:

Izv. prof. dr. sc. Ivana Herceg Bulić, v. r.

Doc. dr. sc. Josip Stipčević, v. r.

 

Autor: Marko Hum
Popis obavijesti