Obavijesti

Nema vijesti!

 

 

Doktorski studij fizike je poslijediplomski sveučilišni studij čiji je nositelj Prirodoslovno-matematički fakultet (PMF) Sveučilišta u Zagrebu.

Izvoditelji studija: Fizički i Geofizički odsjeci PMF-a

Suradne ustanove: Institut Ruđer Bošković i Institut za fiziku, Zagreb

Normalno trajanje studija je tri godine i završava obranom doktorskog rada i promocijom u najviše akademsko zvanje doktora znanosti iz znanstvenog područja prirodnih znanosti, znanstvenog polja fizike ili geofizike.

Osmišljen je kao istraživački studij s manjim udjelom nastave, a sve u svrhu poticanja znanstvene izvrsnosti i kreativnosti.

 

 


 

O B A V I J E S T

Javna obrana teme doktorske disertacije

 

LUKA LOTINA

održat će javnu obranu teme doktorske disertacije pod naslovom:

 

Microscopic description of nuclear deformations
(Mikroskopski opis deformacija atomske jezgre)

 

 

pred povjerenstvom u sastavu:

  1. Prof. dr. sc. Tamara Nikšić, PMF, Zagreb
  2. Prof. dr. sc. Nils Paar, PMF, Zagreb
  3. Dr. sc. Suzana Szilner, znanstvena savjetnica u trajnom zvanju, Institut Ruđer Bošković, Zagreb

Zamjena: doc. dr. sc. Petar Žugec, PMF, Zagreb

Javna obrana teme održat će se u ponedjeljak, 28. studenog 2022. godine, u 14:00 sati, u predavaonici F-26 Fizičkog odsjeka PMF-a, Bijenička cesta 32, Zagreb

 

Voditelj smjera:

Prof. dr. sc. Damir Bosnar, v.r.

 

Autor: Marko Hum
Popis obavijesti