Obavijesti

Nema vijesti!

 

 

Doktorski studij fizike je poslijediplomski sveučilišni studij čiji je nositelj Prirodoslovno-matematički fakultet (PMF) Sveučilišta u Zagrebu.

Izvoditelji studija: Fizički i Geofizički odsjeci PMF-a

Suradne ustanove: Institut Ruđer Bošković i Institut za fiziku, Zagreb

Normalno trajanje studija je tri godine i završava obranom doktorskog rada i promocijom u najviše akademsko zvanje doktora znanosti iz znanstvenog područja prirodnih znanosti, znanstvenog polja fizike ili geofizike.

Osmišljen je kao istraživački studij s manjim udjelom nastave, a sve u svrhu poticanja znanstvene izvrsnosti i kreativnosti.

 

 


 

O B A V I J E S T

 

NATO POPARA

održat će znanstveni kolokvij (doktorski seminar) iz Nuklearne fizike pod naslovom

 

Relativistički opis nuklearnih matričnih elemenata za dvostruki beta raspad

 

Moderni interes za dvostruke beta respade je uglavnom potaknut činjenicom da bezneutrinski mod dvostrukog beta raspada (0???) predstavlja mogući signal fizike izvan standardnog modela i zbog važnosti istog za proučavanje neutrinskih masa. Unatoč tome, dvoneutrinski mod (2???) je I dalje relevantan budući da za njega postoji niz eksperimentalnih podataka i budući da može koristiti za podešavanje teorijskih modela koji se koriste u opisu dvostrukih beta raspada. Doprinos moderne teorije nuklearne strukture proučavanju ovih procesa je sadržan uglavnom u nuklearnom matričnom elementu (NME), odnosno nukleonskom doprinosu elementu matrice prijelaza. U ovom radu, nuklearni matrični elementi su izračunati za dvoneutrinski dvostruki beta raspad nuklida 48Ca,76Ge, 82Se, 96Zr, 100Mo, 116Cd, 128Te, 130Te, 136Xe i 150Nd i bezneutrinski dvostruki beta raspad nuklida 76Ge, 82Se, 96Zr, 100Mo, 110Pd, 116Cd, 124Sn i 128Te, koristeći relativističku Hartree-Bardeen-Cooper-Schrieffer (RHBCS) aproksimaciju za opis osnovnog stanja jezgara i aproksimaciju slučajnih faza temeljenu na relativističkom energijskom funkcionalu gustoće (REDF-QRPA) za opis relevantnih prijelaza s izmjenom naboja koji doprinose dvostrukim beta raspadima. Razmotren je problem parametra snage izoskalarnog sparivanja, i za sve RHBCS+REDF-QRPA račune pomoću računa jednostrukih beta raspada određene su optimalne vrijednosti istog parametra i nuklearni matrični elementi na optimalnim vrijednostima parametra snage izoskalarnog sparivanja. Dobiveni rezultati su uspoređeni s rezultatima prijašnjih istraživanja i eksperimentalnim vrijednostima. Treba napomenuti da ovaj rad predstavlja prvu primjenu REDF-QRPA teorijskog okvira u računu dvostrukih beta raspada. Osim toga, važno je istaknuti da računi bezneutrinskih dvostrukih beta raspada uključuju puni relativistički operator prijelaza izveden bez nerelativističkih redukcija, što ovaj rad čini prvom implementacijom punog relativističkog operatora ta bezneutrinske dvostruke beta raspade u računu temeljenom na aproksimaciji slučajnih faza.

Seminar će se održati u ponedjeljak 28. studenog 2022. godine u 15:00 sati u predavaonici F-12 Fizičkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Pozivaju se studenti doktorskog studija Fizike, smjer Nuklearna fizika, da prisustvuju seminaru, ako nisu spriječeni.

 

Voditelj smjera

Prof. dr. sc. Damir Bosnar, v. r.

 

Autor: Marko Hum
Popis obavijesti