Obavijesti

Nema vijesti!

 

 

Doktorski studij fizike je poslijediplomski sveučilišni studij čiji je nositelj Prirodoslovno-matematički fakultet (PMF) Sveučilišta u Zagrebu.

Izvoditelji studija: Fizički i Geofizički odsjeci PMF-a

Suradne ustanove: Institut Ruđer Bošković i Institut za fiziku, Zagreb

Normalno trajanje studija je tri godine i završava obranom doktorskog rada i promocijom u najviše akademsko zvanje doktora znanosti iz znanstvenog područja prirodnih znanosti, znanstvenog polja fizike ili geofizike.

Osmišljen je kao istraživački studij s manjim udjelom nastave, a sve u svrhu poticanja znanstvene izvrsnosti i kreativnosti.

 

 


 

O B A V I J E S T

Javna obrana teme doktorske disertacije

 

ALEKSANDAR OPANČAR

održat će javnu obranu teme doktorske disertacije pod naslovom:

 

Interaction of electrically excitable cells and photocapacitor devices
(Međudjelovanje električno pobudljivih stanica i fotokondenzatora)

 

pred povjerenstvom u sastavu :

  1. Izv. prof. dr. sc. Sanja Dolanski-Babić, Medicinski fakultet, Zagreb
  2. Izv. prof. dr. sc. Matko Glunčić, PMF, Zagreb
  3. Prof. dr. sc. Nenad Pavin, PMF, Zagreb

Zamjena: izv. prof. dr. sc. Mario Novak, PMF, Zagreb

 

Javna obrana teme održat će se u utorak, 29. studenog 2022. godine, u 9:00 sati u seminaru F-201 na Fizičkom odsjeku PMF-a, Bijenička cesta 32, Zagreb

 

Voditelj smjera:

Izv. prof. dr. sc. Matko Glunčić

 

Autor: Marko Hum
Popis obavijesti