Obavijesti

Nema vijesti!

 

 

Doktorski studij fizike je poslijediplomski sveučilišni studij čiji je nositelj Prirodoslovno-matematički fakultet (PMF) Sveučilišta u Zagrebu.

Izvoditelji studija: Fizički i Geofizički odsjeci PMF-a

Suradne ustanove: Institut Ruđer Bošković i Institut za fiziku, Zagreb

Normalno trajanje studija je tri godine i završava obranom doktorskog rada i promocijom u najviše akademsko zvanje doktora znanosti iz znanstvenog područja prirodnih znanosti, znanstvenog polja fizike ili geofizike.

Osmišljen je kao istraživački studij s manjim udjelom nastave, a sve u svrhu poticanja znanstvene izvrsnosti i kreativnosti.

 

 O B A V I J E S T


Javna obrana teme doktorske disertacije


NINA GIROTTO

održat će javnu obranu teme doktorske disertacije pod naslovom:


Dynamical electron-phonon interaction in novel quantum materials from first principles
(Dinamička elektron-fonon interakcija u novim kvantnim materijalima iz prvih principa)

 

pred povjerenstvom u sastavu :

  1. Izv. prof. dr. sc. Ivan Kupčić, PMF, Zagreb
  2. Izv. prof. dr. sc. Mario Novak, PMF, Zagreb
  3. Dr. sc. Ivor Lončarić, znanstveni suradnik, Institut Ruđer Bošković, Zagreb

Zamjena: izv. prof. dr. sc. Danko Radić, PMF, Zagreb

 

Javna obrana teme održat će se u utorak 29. studenog 2022. godine u 11:00 sati u predavaoni F-12 Fizičkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta.

 

Voditelj smjera:

Prof. dr. sc. Denis Sunko

 

Autor: Marko Hum
Popis obavijesti