Obavijesti

Nema vijesti!

 

 

Doktorski studij fizike je poslijediplomski sveučilišni studij čiji je nositelj Prirodoslovno-matematički fakultet (PMF) Sveučilišta u Zagrebu.

Izvoditelji studija: Fizički i Geofizički odsjeci PMF-a

Suradne ustanove: Institut Ruđer Bošković i Institut za fiziku, Zagreb

Normalno trajanje studija je tri godine i završava obranom doktorskog rada i promocijom u najviše akademsko zvanje doktora znanosti iz znanstvenog područja prirodnih znanosti, znanstvenog polja fizike ili geofizike.

Osmišljen je kao istraživački studij s manjim udjelom nastave, a sve u svrhu poticanja znanstvene izvrsnosti i kreativnosti.

 

 


 

O B A V I J E S T

 

Javna obrana teme doktorske disertacije

 

NIKOLA CRNKOVIĆ

održat će javnu obranu teme doktorske disertacije pod naslovom:

 

Revealing the nucleon structure through exclusive meson production
(Razotkrivanje strukture nukleona kroz ekskluzivnu proizvodnju mezona)

 

pred povjerenstvom u sastavu :

  1. Nasl. izv. prof. dr. sc. Blaženka Melić, znanstvena savjetnica u trajnom zvanju, Institut Ruđer Bošković, Zagreb
  2. Izv. prof. dr. sc. Davor Horvatić, PMF, Zagreb
  3. Izv. prof. dr. sc. Darko Androić, PMF, Zagreb

Zamjena: doc. dr. sc. Sanjin Benić, PMF, Zagreb

Javna obrana teme održat će se u utorak 6. prosinca 2022. godine u 11:00, u predavaonici F-12 Fizičkog odsjeka PMF-a, Bijenička cesta 32, Zagreb.

 

Voditelj smjera:

Izv. prof. dr. sc. Maro Cvitan, v.r.

 

Autor: Marko Hum
Popis obavijesti