Obavijesti

Nema vijesti!

 

 

Doktorski studij fizike je poslijediplomski sveučilišni studij čiji je nositelj Prirodoslovno-matematički fakultet (PMF) Sveučilišta u Zagrebu.

Izvoditelji studija: Fizički i Geofizički odsjeci PMF-a

Suradne ustanove: Institut Ruđer Bošković i Institut za fiziku, Zagreb

Normalno trajanje studija je tri godine i završava obranom doktorskog rada i promocijom u najviše akademsko zvanje doktora znanosti iz znanstvenog područja prirodnih znanosti, znanstvenog polja fizike ili geofizike.

Osmišljen je kao istraživački studij s manjim udjelom nastave, a sve u svrhu poticanja znanstvene izvrsnosti i kreativnosti.

 

 


 

O B A V I J E S T

 

MARKO KUVEŽDIĆ

održat će znanstveni kolokvij (doktorski seminar) iz Fizike kondenzirane tvari pod naslovom

 

Magnetotransportna svojstva i moguće skakanje promjenjivog dosega u (TiZrNb)(Co,Ni,Cu) sustavu kompozicijski složenih amorfnih slitina

 

 

Višekomponentne kompozicijski kompleksne amorfne slitine predstavljaju slijedeći korak nakon istraživanja binarnih i ternarnih amorfnih slitina te komplement višekomponentnim slitinama visoke entropije. Ovdje će biti izloženi rezultati opsežnog istraživanje magnetotransportnih svojstava (otpor, supravodljivi prijelazi, magnetootpor, Hall efekt) amorfnih slitina ranih (TE) i kasnih (TL) prijelaznih metala (TiZrNbCu)1-xNix, (TiZrNbNi)1-xCux i (TiZrNbCu)1-xCox u širokom rasponu sastava x (0,0-0,5).
U skladu s binarnim TE-TL slitinama, svi uzorci su pokazali visoku otpornost na sobnoj temperaturi (140-240 µ? cm), temperature supravodljivog prijelaza opadaju s povećanjem sadržaja kasnih prijelaznih metala, s najvećom zabilježenom kritičnom temperaturom od 1.94K za (TiZrNbCu)0.90Co0.10, a Hallov koeficijent RH je temperaturno neovisan i pozitivan za sve uzorke osim za (TiZrNbCu)0.57Co0.43.
U promjeni otpornosti s temperaturom zabilježili smo moguću pojavu paralelnog moda vodljivosti putem skakanje promjenjivog dosega (engl. variable range hopping, VRH) s eksponentom p=1/2 u rasponu temperatura od 30 do 150 K. Predlažemo da je podrijetlo ovog paralelnog moda vodljivosti slično pojavi VRHa u zrnatim materijalima.

Seminar će se održati u ponedjeljak 5. prosinca 2022. godine u 11:00 sati u predavaonici F-12 Fizičkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Pozivaju se studenti doktorskog studija Fizike, smjer Fizika kondenzirane tvari, da prisustvuju seminaru, ako nisu spriječeni.

 

Voditelj smjera

Prof. dr. sc. Denis Sunko, v. r.

 

Autor: Marko Hum
Popis obavijesti