Obavijesti

Nema vijesti!

 

 

Doktorski studij fizike je poslijediplomski sveučilišni studij čiji je nositelj Prirodoslovno-matematički fakultet (PMF) Sveučilišta u Zagrebu.

Izvoditelji studija: Fizički i Geofizički odsjeci PMF-a

Suradne ustanove: Institut Ruđer Bošković i Institut za fiziku, Zagreb

Normalno trajanje studija je tri godine i završava obranom doktorskog rada i promocijom u najviše akademsko zvanje doktora znanosti iz znanstvenog područja prirodnih znanosti, znanstvenog polja fizike ili geofizike.

Osmišljen je kao istraživački studij s manjim udjelom nastave, a sve u svrhu poticanja znanstvene izvrsnosti i kreativnosti.

 

 


 

O B A V I J E S T

 

Javna obrana teme doktorske disertacije

 

LUKA BAKRAČ

održat će javnu obranu teme doktorske disertacije pod naslovom:

 

Nadogradnja spektrometrijskog sustava radi poboljšanja detekcije gama prijelaza Pb-210 u svrhu radiometrijskog datiranja

 

 

pred povjerenstvom u sastavu:

  1. Doc. dr. sc. Ivica Friščić, PMF, Zagreb
  2. Prof. dr .sc. Nils Paar, PMF, Zagreb
  3. Dr. sc. Milivoj Uroić, znanstveni suradnik, Institut Ruđer Bošković, Zagreb

Zamjena: prof. dr. sc. Damir Bosnar, PMF, Zagreb

Javna obrana teme održat će se u srijedu 6. prosinca 2023. godine u 10:00 sati u predvaoni F-201 na Fizičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta.

Voditelj smjera:

Prof. dr. sc. Damir Bosnar, v.r.

 

Autor: Marko Hum
Popis obavijesti