Obavijesti

Nema vijesti!

 

 

Doktorski studij fizike je poslijediplomski sveučilišni studij čiji je nositelj Prirodoslovno-matematički fakultet (PMF) Sveučilišta u Zagrebu.

Izvoditelji studija: Fizički i Geofizički odsjeci PMF-a

Suradne ustanove: Institut Ruđer Bošković i Institut za fiziku, Zagreb

Normalno trajanje studija je tri godine i završava obranom doktorskog rada i promocijom u najviše akademsko zvanje doktora znanosti iz znanstvenog područja prirodnih znanosti, znanstvenog polja fizike ili geofizike.

Osmišljen je kao istraživački studij s manjim udjelom nastave, a sve u svrhu poticanja znanstvene izvrsnosti i kreativnosti.

 

 


 

O B A V I J E S T

 

Javna obrana teme doktorske disertacije

 

VEDRAN BRUSAR

održat će javnu obranu teme doktorske disertacije pod naslovom:

 

Ultrabrza spektroskopija tankih slojeva poluvodiča

 

 

pred povjerenstvom u sastavu:

  1. Dr. sc. Nataša Vujičić, znanstvena suradnica, Institut za fiziku, Zagreb
  2. Doc. dr. sc. Vedran Đerek, PMF, Zagreb
  3. Dr. sc. Nikša Krstulović, viši znanstveni suradnik, Institut za fiziku, Zagreb

Zamjena: prof. dr. sc. Hrvoje Buljan, PMF, Zagreb

Javna obrana teme održat će se u četvrtak 7. prosinca 2023. godine u 10:00 sati u predvaoni F-201 na Fizičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta.

 

Voditelj smjera:

Prof. dr. sc. Hrvoje Buljan, v.r.

 

Autor: Marko Hum
Popis obavijesti