Obavijesti

Nema vijesti!

 

 

Doktorski studij fizike je poslijediplomski sveučilišni studij čiji je nositelj Prirodoslovno-matematički fakultet (PMF) Sveučilišta u Zagrebu.

Izvoditelji studija: Fizički i Geofizički odsjeci PMF-a

Suradne ustanove: Institut Ruđer Bošković i Institut za fiziku, Zagreb

Normalno trajanje studija je tri godine i završava obranom doktorskog rada i promocijom u najviše akademsko zvanje doktora znanosti iz znanstvenog područja prirodnih znanosti, znanstvenog polja fizike ili geofizike.

Osmišljen je kao istraživački studij s manjim udjelom nastave, a sve u svrhu poticanja znanstvene izvrsnosti i kreativnosti.

 

 


 

O B A V I J E S T

 

Na temelju zaključka donesenog na sjednici Vijeća Geofizičkog odsjeka održanoj 7. studenog 2023. slobodan sam oglasiti da će


BRANIMIR OMAZIĆ

braniti svoju doktorsku disertaciju koja nosi naslov

 

Utjecaj ekstremnih uvjeta u atmosferi na vinovu lozu u sadašnjim i budućim klimatskim uvjetima

 

pred povjerenstvom u sastavu:

  1. Izv. prof. dr. sc. Željko Večenaj, PMF, Zagreb
  2. Prof. dr. sc. Branko Grisogono, PMF, Zagreb
  3. Prof. dr. sc. Marko Karoglan, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Zamjena: izv. prof. dr. sc. Maja Telišman Prtenjak, PMF, Zagreb

Obrana će se održati pred povjerenstvom u petak, 15. prosinca 2023. u 13:15 sati u predavaonici P2 Geofizičkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

 

Pročelnik Geofizičkog odsjeka

Prof. dr. sc. Danijel Belušić, v.r.

 

Autor: Marko Hum
Popis obavijesti