Fizički odsjek

ISVU nastavnički portal   ISVU studomat

On-line rezervacije predavaonica

RASPORED NASTAVE PO PREDAVAONICAMA

FIZIKA DANAS

DAN OTVORENIH VRATA FIZIČKOG ODSJEKA

5. 4. 2019.BROŠURA PMF-a

 

Adresa

PMF - Fizički odsjek

Bijenička c. 32

HR-10 000 Zagreb

 

 

 

 

 


Broj posjeta:
1269306

Wojciech Tabiś

Tehničko sveučilište u Beču

Electronic orders and the the Fermi surface reconstruction in the cuprate superconductors

Mjesto: Fizički odsjek, F-201

Vrijeme: petak 25. 1. 2019. u 14:00 (točno)

Electronic orders and the the Fermi surface reconstruction in the cuprate superconductors
Wojciech Tabiś
Institute of Solid State Physics
Vienna University of Technology
wojciech.tabis@tuwien.ac.at
A major difficulty in understanding high-Tc systems is the complexity of the materials, the presence of strong electron-electron interactions, and their rich phase diagrams. Synchrotron X-ray scattering is a powerful tool allowing to explore the electronic and structural degrees of freedom of complex materials. Furthermore, high magnetic fields play an important role in studying the high-Tc phenomenon, because such fields weaken the superconducting state and enable us to explore the competing states. One of such states is the spontaneous self-organized charge modulation, so called the charge density wave (CDW) order. Although its presence has been demonstrated within the CuO2 plane of each family of cuprate superconductors [1], the extent of the CDW order as a function of doping, temperature, or magnetic field remains controversial.
I will present our recent results of the resonant X-ray scattering experiments in the model cuprate
HgBa2CuO4+δ (Hg1201). While resonant X-ray scattering (RXS) allowed us to establish the dopingtemperature range of the static CDW or-der in this compound [2,3], resonant inelastic X-ray scattering (RIXS) enabled the discovery of the short range CDW correlations at temperatures exceeding the onset of the static correlations observed by RXS. Such coexistence of static and dynamic CDW correlations is consistent with theoretical predictions [4]. The following electronic transport measurements in magnetic fields up to 70 T allowed to investigate the reconstruction of the Fermi surface by the CDW order. Recent X-ray diffraction experiments at magnetic fields up to 28 T have shown that in addition to the mdescribed above CDW order within CuO2 planes, an additional 3D charge order sets in at fields above approximately 18 T in the cuprate YBa2Cu3O6+x (YBCO) [5]. Our recent XAS measurements in fields up to 30 T suggest that the Cu-O chains, specific to this compound, contribute in the formation of this additional 3D CDW order. This demonstrates, that the 3D electronic order may be specific to YBCO and
not generic to the cuprates. The combined results allow to draw a universal electronic phase diagram of the cuprates.


[1] R. Comin and A. Damascelli, Annu. Rev. Condens. Matter Phys. 7, 369 (2016)
[2] W. Tabis et al., Nature Commun. 5, 5875 (2014).
[3] W. Tabis et al., Phys. Rev. B 96, 134510 (2017).
[4] S. Caprara et al., Phys. Rev. B 95, 224511 (2017)
[5] S. Gerber et al., Science 350, 949 (2015)

Autor: webmaster FO
Popis obavijesti

_______________________ 

Webmaster - kontakt e-mail


PMF - Znanost - nova postignuća i druge obavijesti

Martina Vrankić s Instituta Ruđer Bošković i Damir Pajić s Fizičkog odsjeka PMF-a sa suradnicima objavili su rad u časopisu Scientific Reports iz Nature grupe o otkrivanju neuobičajenog načina uskladištenja kisika u kristalu barijeva aluminata. Korištenjem niza eksperimenata uspjeli su pokazati pomoću strukturno-magnetskih rezultata, da se kisik skladišti unutar kristala BaAl2O4. To se može postići postavljanjem relativno blagih uvjeta, i potpuno je reciklabilno/reverzibilno, a osim toga, ovo predstavlja drugačiji način skladištenja od uobičajenog za okside metala. [ ... ]
Doc. dr. sc. Maja Planinić  s Fizičkog odsjeka i suradnici prof.dr.sc. William J. Boone,  Miami University, Ohio, SAD, doc. dr. sc. Ana Sušac, Fakultet za elektrotehniku i računarstvo, Zagreb i dr. sc. Lana Ivanjek, Fakultät für Physik, Beč, Austrija objavili su pregledni rad o uporabi Raschovog modela u edukacijskim istraživanjima u fizici u časopisu Physical Review Physics Education Research .   [ ... ]
Krešimir Kumerički s Fizičkog odsjeka je primjenom neuronskih mreža rasvijetlio aktualna pitanja vezana uz tlak kvarkova u protonu. Rad je objavljen u časopisu Nature [1]. Riječ je o vrlo rijetkom primjeru znanstvenog rada objavljenog u časopisu ovako visokog ranga, a koji je u potpunosti izrađen u Hrvatskoj.  Istraživanja su izvedena u sklopu projekta Hrvatske zaklade za znanost, te Centra izvrsnosti QuantiXLie. [ ... ]
Dr.sc. Sanja Josef Golubić, s Fizičkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u ulozi pozvane urednice objavila je znanstvenu knjigu „Neuroimaging - structure, function and mind“, ISBN: 978-1-78985-806-8.   [ ... ]
Znanstvenik Neven Barišić s Fizičkog odsjeka je zajedno sa svojim kolegama iz Poljske (AGH) te SAD-a (MagLab, Florida i University of Minnesota) ustanovio vezu između elektronski i šupljinski dopiranih visokotemperaturnih supravodiča na bazi bakrenih oksida (skraćeno: kuprata). Time je dan značajan doprinos razumijevanju sveukupnog faznog dijagrama kuprata i univerzalnih svojstava tih materijala. Rad je objavljen u časopisu Science Advances. [ ... ]
Znanstvenici s Fizičkog odsjeka Damjan Pelc, Miroslav Požek i Neven Barišić, u suradnji s kolegama s Instituta za fiziku (Zagreb), iz Austrije (TU Wien) te iz SADa (University of Minnesota), predložili su fenomenološki model visokotemperaturnih supravodiča na bazi bakrenih oksida (skraćeno: kuprata), koji na jednostavan način objašnjava i povezuje najvažnija svojstva tih materijala. Rad je objavljen u časopisu Science Advances. [ ... ]
Znanstvenici s Fizičkog odsjeka (E. Tafra, B. Mihaljević, M. Basletić, M. Kuveždić, A. Hamzić) su u suradnji sa znanstvenicima s Instituta za fiziku u Zagrebu, te znanstvenicima iz Japana (Meijo University, Kyoto University, Toyota Physical and Chemical Research Institute), SAD-a (National Science Foundation, Argonne National Laboratory) i Njemačke (Universität Stuttgart), objavili u siječnju 2019. g. zajednički rad u Physical Review B, izabran kao prijedlog urednika (Editors' suggestion). [ ... ]
U časopisu Nature Physics objavljen je članak PHENIX kolaboracije, u kojem se podastiru novi dokazi o nastanku kvark-gluon plazme u ultra-relativističkim sudarima lakih projektila sa ionima zlata.  Kao članovi PHENIX kolaboracije, koautori rada su među ostalima i izv. prof. Mihael Makek i diplomand Nikola Vukman sa Fizičkog odsjeka PMF-a, te nekadašnja studentica Mirta Dumančić.  [ ... ]
Znanstvenici s Fizičkog odsjeka Damjan Pelc, Marija Vučković, Mihael Grbić, Miroslav Požek i Neven Barišić otkrili su novo svojstvo visokotemperaturnih supravodiča, pokazavši da se nastanak supravodljivosti u kupratima može razumjeti kroz univerzalni proces perkolacije. Otkriće je objavljeno u časopisu Nature Communications u suradnji s kolegama iz SAD-a i Japana. [ ... ]
U listopadu 2018. je u Physical Review Applied objavljen zajednički rad suradnika Fizičkog odsjeka (M. Kuveždić, E. Tafra, M. Basletić i A. Hamzić) s istraživačima iz Kine (Beihang University, Peking), Njemačke (Max Planck Institute for Chemical Physics of Solids, Dresden), Švicarske (Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne) i nobelovcem A. Fertom (Unité Mixte de Physique CNRS, Thales, Université Paris-Sud, Francuska) o magnetotransportnim i termoelektičnim svojstvima epitaksijalnih tankih filmova Heuslerovih legura Co2TiSn i Co2Ti0.6V0.4Sn. [ ... ]

Poveznice