Fizički odsjek

ISVU nastavnički portal   ISVU studomat

On-line rezervacije predavaonica

 

RASPORED NASTAVE PO PREDAVAONICAMA

FIZIKA DANAS

DAN OTVORENIH VRATA FIZIČKOG ODSJEKA

5. 4. 2019.BROŠURA PMF-a

 

Adresa

PMF - Fizički odsjek

Bijenička c. 32

HR-10 000 Zagreb

 

 

 

 

 


Broj posjeta:
1381821

Doc. dr. sc. Selma Supek sa Fizičkog odsjeka je glavna su-urednica drugog izdanja MEG udžbenika objavljenog u okviru Springer Nature Major Refernce Works Selma Supek and Cheryl J. Aine (Eds) '' Magnetoecephalography: From Signals to Dynamic Cortical Networks'' .

U okviru Springer Nature Major Refernce Works, od kraja kolovoza do početka studenog 2019. godine, objavljeno je drugo izdanje udžbenika Selma Supek and Cheryl J. Aine (Eds) '' Magnetoecephalography: From Signals to Dynamic Cortical Networks'' i to u tri formata

  • online e-Reference ili LIVE MEG Reference

https://link.springer.com/referencework/10.1007%2F978-3-319-62657-4

  • ebook

https://link.springer.com/referencework/10.1007/978-3-030-00087-5

  • 2volume printed book

https://www.springer.com/gp/book/9783030000868

Doc. dr. sc. Selma Supek sa Fizičkog odsjeka Prirodoslovano-matematičkog fakuteta Sveučilišta u Zagrebu je glavna su-urednica (Editors-in-Chief),  zajedno sa Dr. Cheryl J. Aine. https://meteor.springer.com/project/dashboard.jsf?id=603&tab=About&mode=ReadPage&entity=4219 Za razliku od prvog izdanja koje je objavljeno kao samostojeći Springer-Verlag udžbenik ovo drugo izdanje je, kao prvo sa glavnim urednikom iz Hrvatske, po informaciji od izdavača, objavljeno u okviru Springer Nature Major Reference Works serije https://www.springernature.com/gp/librarians/news-events/all-news-articles/ebooks/major-reference-works--their-relevance-to-today-s-research-and-how-they-are-evolving/15753096    koja omogućuje kontinuirano dodavanje novih poglavlja i obnavljanje objavljenih poglavlja, brzinom koju određuje razvojna dinamika područja, što je naročito pogodno za područje magnetoencefalografije (MEG).

U protekle dvije decenije MEG, kao jedna od glavnih metoda za neinvazivno funkcionalno oslikavanje ljudskog mozga, prolazi kroz izrazito dinamički razvoj ne samo MEG senzora i sustava za mjerenje nego i metoda za analizu. MEG je danas i istraživački i klinički etablirana i nezaobilazna metoda u proučavanju dinamičkih kortikalnih mreža senzornog i kognitivnog procesiranja tijekom cijelog života i zdravih ispitanika ali i pacijenata sa različitim oštećenjima ili poremećajima mozga.  

Predgovori drugom i prvom izdanju, sadržaj, predstavljanje glavnih urednica i uredničkog odbora, te popis svih autora čijih su čak 59 poglavlja uključena u drugo izdanje ovog najopsežnijeg i sveobuhvatnog MEG udžbenika dostupni su na poveznici

https://link.springer.com/content/pdf/bfm%3A978-3-030-00087-5%2F1.pdf

Autor: Selma Supek
Popis obavijesti

_______________________ 

Webmaster - kontakt e-mail


PMF - Znanost - nova postignuća i druge obavijesti

U članku objavljenom u časopisu Physical Review B, F. Lunić, M. Todorić, B. Klajn, T. Dubček, D. Jukić i H. Buljan izložili su teorijski model za sintetičke anyone u neinteragirajućem mnogočestičnom sustavu. Model se sastoji od neinteragirajćih elektrona na dvodimenzionalnoj ravnini pod utjecajem okomitog homogenong magnetnog polja te proizvoljnog broja okomito položenih tankih zavojnica koje nose određeni dodatni magnetski tok. Pokazano je da pri zamjenama položaja zavojnica sustav nakuplja fazu koja odražava frakcionalnu (anyonsku) statistiku povezanu s vrijednošću dodatnog toka po zavojnici. [ ... ]
Ema Jajtić i Hrvoje Buljan s Fizičkog odsjeka PMF-a u suradnji s grupom Zhiganga Chena sa Sveučilišta Nankai, Tianjin, Kina teorijski su i eksperimentalno demonstrirali preslikavanje topoloških singulariteta iz impulsnog u realni prostor. Rad je objavljen u časopisu Nature Communications pod naslovom Universal momentum-to-real-space mapping of topological singularities. [ ... ]
Martina Vrankić s Instituta Ruđer Bošković i Damir Pajić s Fizičkog odsjeka PMF-a sa suradnicima objavili su rad u časopisu Scientific Reports iz Nature grupe o otkrivanju neuobičajenog načina uskladištenja kisika u kristalu barijeva aluminata. Korištenjem niza eksperimenata uspjeli su pokazati pomoću strukturno-magnetskih rezultata, da se kisik skladišti unutar kristala BaAl2O4. To se može postići postavljanjem relativno blagih uvjeta, i potpuno je reciklabilno/reverzibilno, a osim toga, ovo predstavlja drugačiji način skladištenja od uobičajenog za okside metala. [ ... ]
Doc. dr. sc. Maja Planinić  s Fizičkog odsjeka i suradnici prof.dr.sc. William J. Boone,  Miami University, Ohio, SAD, doc. dr. sc. Ana Sušac, Fakultet za elektrotehniku i računarstvo, Zagreb i dr. sc. Lana Ivanjek, Fakultät für Physik, Beč, Austrija objavili su pregledni rad o uporabi Raschovog modela u edukacijskim istraživanjima u fizici u časopisu Physical Review Physics Education Research .   [ ... ]
Krešimir Kumerički s Fizičkog odsjeka je primjenom neuronskih mreža rasvijetlio aktualna pitanja vezana uz tlak kvarkova u protonu. Rad je objavljen u časopisu Nature [1]. Riječ je o vrlo rijetkom primjeru znanstvenog rada objavljenog u časopisu ovako visokog ranga, a koji je u potpunosti izrađen u Hrvatskoj.  Istraživanja su izvedena u sklopu projekta Hrvatske zaklade za znanost, te Centra izvrsnosti QuantiXLie. [ ... ]
Dr.sc. Sanja Josef Golubić, s Fizičkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u ulozi pozvane urednice objavila je znanstvenu knjigu „Neuroimaging - structure, function and mind“, ISBN: 978-1-78985-806-8.   [ ... ]
Znanstvenik Neven Barišić s Fizičkog odsjeka je zajedno sa svojim kolegama iz Poljske (AGH) te SAD-a (MagLab, Florida i University of Minnesota) ustanovio vezu između elektronski i šupljinski dopiranih visokotemperaturnih supravodiča na bazi bakrenih oksida (skraćeno: kuprata). Time je dan značajan doprinos razumijevanju sveukupnog faznog dijagrama kuprata i univerzalnih svojstava tih materijala. Rad je objavljen u časopisu Science Advances. [ ... ]
Znanstvenici s Fizičkog odsjeka Damjan Pelc, Miroslav Požek i Neven Barišić, u suradnji s kolegama s Instituta za fiziku (Zagreb), iz Austrije (TU Wien) te iz SADa (University of Minnesota), predložili su fenomenološki model visokotemperaturnih supravodiča na bazi bakrenih oksida (skraćeno: kuprata), koji na jednostavan način objašnjava i povezuje najvažnija svojstva tih materijala. Rad je objavljen u časopisu Science Advances. [ ... ]
Znanstvenici s Fizičkog odsjeka (E. Tafra, B. Mihaljević, M. Basletić, M. Kuveždić, A. Hamzić) su u suradnji sa znanstvenicima s Instituta za fiziku u Zagrebu, te znanstvenicima iz Japana (Meijo University, Kyoto University, Toyota Physical and Chemical Research Institute), SAD-a (National Science Foundation, Argonne National Laboratory) i Njemačke (Universität Stuttgart), objavili u siječnju 2019. g. zajednički rad u Physical Review B, izabran kao prijedlog urednika (Editors' suggestion). [ ... ]
U časopisu Nature Physics objavljen je članak PHENIX kolaboracije, u kojem se podastiru novi dokazi o nastanku kvark-gluon plazme u ultra-relativističkim sudarima lakih projektila sa ionima zlata.  Kao članovi PHENIX kolaboracije, koautori rada su među ostalima i izv. prof. Mihael Makek i diplomand Nikola Vukman sa Fizičkog odsjeka PMF-a, te nekadašnja studentica Mirta Dumančić.  [ ... ]

Poveznice