Fizički odsjek

ISVU nastavnički portal   ISVU studomat

On-line rezervacije predavaonica

RASPORED NASTAVE PO PREDAVAONICAMA

FIZIKA DANAS

DAN OTVORENIH VRATA FIZIČKOG ODSJEKA

5. 4. 2019.BROŠURA PMF-a

 

Adresa

PMF - Fizički odsjek

Bijenička c. 32

HR-10 000 Zagreb

 

 

 

 

 


Broj posjeta:
1250389

Doc. dr. sc. Selma Supek sa Fizičkog odsjeka je glavna su-urednica drugog izdanja MEG udžbenika objavljenog u okviru Springer Nature Major Refernce Works Selma Supek and Cheryl J. Aine (Eds) '' Magnetoecephalography: From Signals to Dynamic Cortical Networks'' .

U okviru Springer Nature Major Refernce Works, od kraja kolovoza do početka studenog 2019. godine, objavljeno je drugo izdanje udžbenika Selma Supek and Cheryl J. Aine (Eds) '' Magnetoecephalography: From Signals to Dynamic Cortical Networks'' i to u tri formata

  • online e-Reference ili LIVE MEG Reference

https://link.springer.com/referencework/10.1007%2F978-3-319-62657-4

  • ebook

https://link.springer.com/referencework/10.1007/978-3-030-00087-5

  • 2volume printed book

https://www.springer.com/gp/book/9783030000868

Doc. dr. sc. Selma Supek sa Fizičkog odsjeka Prirodoslovano-matematičkog fakuteta Sveučilišta u Zagrebu je glavna su-urednica (Editors-in-Chief),  zajedno sa Dr. Cheryl J. Aine. https://meteor.springer.com/project/dashboard.jsf?id=603&tab=About&mode=ReadPage&entity=4219 Za razliku od prvog izdanja koje je objavljeno kao samostojeći Springer-Verlag udžbenik ovo drugo izdanje je, kao prvo sa glavnim urednikom iz Hrvatske, po informaciji od izdavača, objavljeno u okviru Springer Nature Major Reference Works serije https://www.springernature.com/gp/librarians/news-events/all-news-articles/ebooks/major-reference-works--their-relevance-to-today-s-research-and-how-they-are-evolving/15753096    koja omogućuje kontinuirano dodavanje novih poglavlja i obnavljanje objavljenih poglavlja, brzinom koju određuje razvojna dinamika područja, što je naročito pogodno za područje magnetoencefalografije (MEG).

U protekle dvije decenije MEG, kao jedna od glavnih metoda za neinvazivno funkcionalno oslikavanje ljudskog mozga, prolazi kroz izrazito dinamički razvoj ne samo MEG senzora i sustava za mjerenje nego i metoda za analizu. MEG je danas i istraživački i klinički etablirana i nezaobilazna metoda u proučavanju dinamičkih kortikalnih mreža senzornog i kognitivnog procesiranja tijekom cijelog života i zdravih ispitanika ali i pacijenata sa različitim oštećenjima ili poremećajima mozga.  

Predgovori drugom i prvom izdanju, sadržaj, predstavljanje glavnih urednica i uredničkog odbora, te popis svih autora čijih su čak 59 poglavlja uključena u drugo izdanje ovog najopsežnijeg i sveobuhvatnog MEG udžbenika dostupni su na poveznici

https://link.springer.com/content/pdf/bfm%3A978-3-030-00087-5%2F1.pdf

Autor: Selma Supek
Popis obavijesti

_______________________ 

Webmaster - kontakt e-mail


PMF - Znanost - nova postignuća i druge obavijesti

Martina Vrankić s Instituta Ruđer Bošković i Damir Pajić s Fizičkog odsjeka PMF-a sa suradnicima objavili su rad u časopisu Scientific Reports iz Nature grupe o otkrivanju neuobičajenog načina uskladištenja kisika u kristalu barijeva aluminata. Korištenjem niza eksperimenata uspjeli su pokazati pomoću strukturno-magnetskih rezultata, da se kisik skladišti unutar kristala BaAl2O4. To se može postići postavljanjem relativno blagih uvjeta, i potpuno je reciklabilno/reverzibilno, a osim toga, ovo predstavlja drugačiji način skladištenja od uobičajenog za okside metala. [ ... ]
Doc. dr. sc. Maja Planinić  s Fizičkog odsjeka i suradnici prof.dr.sc. William J. Boone,  Miami University, Ohio, SAD, doc. dr. sc. Ana Sušac, Fakultet za elektrotehniku i računarstvo, Zagreb i dr. sc. Lana Ivanjek, Fakultät für Physik, Beč, Austrija objavili su pregledni rad o uporabi Raschovog modela u edukacijskim istraživanjima u fizici u časopisu Physical Review Physics Education Research .   [ ... ]
Krešimir Kumerički s Fizičkog odsjeka je primjenom neuronskih mreža rasvijetlio aktualna pitanja vezana uz tlak kvarkova u protonu. Rad je objavljen u časopisu Nature [1]. Riječ je o vrlo rijetkom primjeru znanstvenog rada objavljenog u časopisu ovako visokog ranga, a koji je u potpunosti izrađen u Hrvatskoj.  Istraživanja su izvedena u sklopu projekta Hrvatske zaklade za znanost, te Centra izvrsnosti QuantiXLie. [ ... ]
Dr.sc. Sanja Josef Golubić, s Fizičkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u ulozi pozvane urednice objavila je znanstvenu knjigu „Neuroimaging - structure, function and mind“, ISBN: 978-1-78985-806-8.   [ ... ]
Znanstvenik Neven Barišić s Fizičkog odsjeka je zajedno sa svojim kolegama iz Poljske (AGH) te SAD-a (MagLab, Florida i University of Minnesota) ustanovio vezu između elektronski i šupljinski dopiranih visokotemperaturnih supravodiča na bazi bakrenih oksida (skraćeno: kuprata). Time je dan značajan doprinos razumijevanju sveukupnog faznog dijagrama kuprata i univerzalnih svojstava tih materijala. Rad je objavljen u časopisu Science Advances. [ ... ]
Znanstvenici s Fizičkog odsjeka Damjan Pelc, Miroslav Požek i Neven Barišić, u suradnji s kolegama s Instituta za fiziku (Zagreb), iz Austrije (TU Wien) te iz SADa (University of Minnesota), predložili su fenomenološki model visokotemperaturnih supravodiča na bazi bakrenih oksida (skraćeno: kuprata), koji na jednostavan način objašnjava i povezuje najvažnija svojstva tih materijala. Rad je objavljen u časopisu Science Advances. [ ... ]
Znanstvenici s Fizičkog odsjeka (E. Tafra, B. Mihaljević, M. Basletić, M. Kuveždić, A. Hamzić) su u suradnji sa znanstvenicima s Instituta za fiziku u Zagrebu, te znanstvenicima iz Japana (Meijo University, Kyoto University, Toyota Physical and Chemical Research Institute), SAD-a (National Science Foundation, Argonne National Laboratory) i Njemačke (Universität Stuttgart), objavili u siječnju 2019. g. zajednički rad u Physical Review B, izabran kao prijedlog urednika (Editors' suggestion). [ ... ]
U časopisu Nature Physics objavljen je članak PHENIX kolaboracije, u kojem se podastiru novi dokazi o nastanku kvark-gluon plazme u ultra-relativističkim sudarima lakih projektila sa ionima zlata.  Kao članovi PHENIX kolaboracije, koautori rada su među ostalima i izv. prof. Mihael Makek i diplomand Nikola Vukman sa Fizičkog odsjeka PMF-a, te nekadašnja studentica Mirta Dumančić.  [ ... ]
Znanstvenici s Fizičkog odsjeka Damjan Pelc, Marija Vučković, Mihael Grbić, Miroslav Požek i Neven Barišić otkrili su novo svojstvo visokotemperaturnih supravodiča, pokazavši da se nastanak supravodljivosti u kupratima može razumjeti kroz univerzalni proces perkolacije. Otkriće je objavljeno u časopisu Nature Communications u suradnji s kolegama iz SAD-a i Japana. [ ... ]
U listopadu 2018. je u Physical Review Applied objavljen zajednički rad suradnika Fizičkog odsjeka (M. Kuveždić, E. Tafra, M. Basletić i A. Hamzić) s istraživačima iz Kine (Beihang University, Peking), Njemačke (Max Planck Institute for Chemical Physics of Solids, Dresden), Švicarske (Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne) i nobelovcem A. Fertom (Unité Mixte de Physique CNRS, Thales, Université Paris-Sud, Francuska) o magnetotransportnim i termoelektičnim svojstvima epitaksijalnih tankih filmova Heuslerovih legura Co2TiSn i Co2Ti0.6V0.4Sn. [ ... ]

Poveznice