Fizički odsjek

ISVU nastavnički portal   ISVU studomat

On-line rezervacije predavaonica

 

RASPORED NASTAVE PO PREDAVAONICAMA

FIZIKA DANAS

DAN OTVORENIH VRATA FIZIČKOG ODSJEKA

5. 4. 2019.BROŠURA PMF-a

 

Adresa

PMF - Fizički odsjek

Bijenička c. 32

HR-10 000 Zagreb

 

 

 

 

 


Broj posjeta:
1453160

Obilježavanje 70. godišnjice MFL-a...

Povodom sedamdeset godina izlaženja Matematičko-fizičkog lista (MFL), Uredništvo lista s Hrvatskim fizikalnim društvom (HFD), Institutom za fiziku (IF), Agencijom za odgoj i obrazovanje (AZOO), Institutom Ruđer Bošković (IRB), Fizičkim odsjekom Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (FO PMF) te na Fakultetom elektrotehnike i računarstva (FER) a sve pod pokroviteljstvom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (HAZU) organizira obilježavanje 70. godišnjice MFL-a.

Obilježavanje uključuje:

1. Stručni skup: Relevantna područja moderne fizike kroz 70 godina izlaženja Matematičko – fizičkog lista koji će se održati 18. 09. 2020. virtualno putem Google Meet platforme.

2. Okrugli stol u suorganizaciji s Hrvatskim matematičkim društvom (HMD), na temu: Matematičko-fizički list, jučer, danas, sutra koji će se održati u ponedjeljak, 21. rujna 2020. u 14h u Bijeloj vijećnici na Fakultetu elektrotehnike i računarstva te biti virtualno popraćen putem Google Meet platforme.

3. Izdavanje: Izvanrednog broja (J) Uz 70 godina Matematičko-fizičkog lista koji će biti dostupan preko portala Hrčak.

Organizacijom stručnog skupa želi se doprinijeti kontinuiranom obrazovanju nastavnika fizike s ciljem da što kvalitetnijom nastavom fizike i dalje učenike uvode u metode znanstvenog ispitivanja i znanstvenog mišljenja. U tom duhu, na skupu će kroz tematska predavanja biti predstavljena nekolicina relevantnih područja moderne fizike. Predavači su mahom naši istaknuti znanstvenici koji su tijekom godina aktivno sudjelovali i u popularizaciji fizike te pisali za MFL.

Okruglim stolom će se uz sudjelovanje naših istaknutih znanstvenika i popularizatora znanosti kao i nastavnika i učenika, čitatelja lista, uz moderatore (akademici Andrej Dujella (MO PMF) i Goran Pichler (IF)) diskutirati važnost lista i njegov položaj u prošloj i trenutnoj nastavi matematike i fizike, s naglaskom na njegovoj ulozi u budućnosti.

Izvanredni broj MFL (J) posvećen je 70. obljetnici Matematičko-fizičkog lista. Na sto stranica lista može se naći izbor najinteresantnijih članaka iz raznih područja matematike i fizike objavljenih tijekom njegova dugotrajnog postojanja.

Prijave učitelja i nastavnika za skup primaju se putem portala http://ettaedu.azoo.hr/. Ostali zainteresirani za praćenje stručnog skupa kao i svi zainteresirani za virtualno praćenje diskusije oko okruglog stola mogu se javiti direktno na e-mail organizatorima kako bi dobili link za priključivanje.

Za organizatore skupa:

dr.sc. Petar Popčević (ppopcevic@ifs.hr)
Berti Erjavec, prof (berti@ifs.hr)
dr.sc. Ana Smontara (asmontara@ifs.hr)
Gordan Pihač, prof (
gordan.pihac@azoo.hr)
prof. dr. sc. Vesna Županović (vesna.zupanovic@fer.hr)

 

Program stručnog skupa

8:45     uvodni pozdravi
9:00    Dijana Dominis Prester (UNIRI)
            Svemir visokih energija
9:25    Krešimir Kumerički (PMF Zagreb)
            Tamna strana svemira
9:50    Goran Duplančić (IRB)
            Fizika elementarnih čestica - što znamo i čemu stremimo
10:15  Ticijana Ban (IF)
            Hladni atomi i kvantne tehnologije
10:40  pauza
10:55  Tatjana Ivošević (AZOO)
            Analiza finih frakcija aerosola
11:20  Tomislav Vuletić (IF)
            Biopolielektrolitni kompozit: smjesa hijalurona i DNK
11:45  Nenad Pavin (PMF Zagreb)
            Uloga sila u životu stanice
12:10  pauza za ručak
13:30  Neven Barišić (TU Beč, PMF Zagreb)
            Novi materijali za novi svijet - supravodljivi materijali
13:55  Ante Bilušić (PMF Split)
            Iskorištenje energije otpadne topline pomoću termoelektrika
14:20  Mirta Herak (IF)
            Neobični novi magneti
14:45  pauza
15:25  Marko Kralj (IF)
            Grafen i novi atomski tanki materijali i primjene
15:00  Igor Lukačević (Odjel za fiziku, Osijek)
            Teorijski pristup sintezi 2D materijala
15:50  Maja Mičetić (IRB)
            Materijali bazirani na kvantnim točkama: izrada i primjena

Autor: Dalibor Paar
Popis obavijesti

_______________________ 

Webmaster - kontakt e-mail


PMF - Znanost - nova postignuća i druge obavijesti

U članku objavljenom u časopisu Physical Review A, M. Todorić, B. Klajn, D. Jukić i H. Buljan proučili su Berryjevu fazu koja se javlja u sustavu jednodimenzionalnih (1D) bozona na prstenu. [ ... ]
U članku objavljenom u časopisu Physical Review B, F. Lunić, M. Todorić, B. Klajn, T. Dubček, D. Jukić i H. Buljan izložili su teorijski model za sintetičke anyone u neinteragirajućem mnogočestičnom sustavu. Model se sastoji od neinteragirajćih elektrona na dvodimenzionalnoj ravnini pod utjecajem okomitog homogenong magnetnog polja te proizvoljnog broja okomito položenih tankih zavojnica koje nose određeni dodatni magnetski tok. Pokazano je da pri zamjenama položaja zavojnica sustav nakuplja fazu koja odražava frakcionalnu (anyonsku) statistiku povezanu s vrijednošću dodatnog toka po zavojnici. [ ... ]
Ema Jajtić i Hrvoje Buljan s Fizičkog odsjeka PMF-a u suradnji s grupom Zhiganga Chena sa Sveučilišta Nankai, Tianjin, Kina teorijski su i eksperimentalno demonstrirali preslikavanje topoloških singulariteta iz impulsnog u realni prostor. Rad je objavljen u časopisu Nature Communications pod naslovom Universal momentum-to-real-space mapping of topological singularities. [ ... ]
Martina Vrankić s Instituta Ruđer Bošković i Damir Pajić s Fizičkog odsjeka PMF-a sa suradnicima objavili su rad u časopisu Scientific Reports iz Nature grupe o otkrivanju neuobičajenog načina uskladištenja kisika u kristalu barijeva aluminata. Korištenjem niza eksperimenata uspjeli su pokazati pomoću strukturno-magnetskih rezultata, da se kisik skladišti unutar kristala BaAl2O4. To se može postići postavljanjem relativno blagih uvjeta, i potpuno je reciklabilno/reverzibilno, a osim toga, ovo predstavlja drugačiji način skladištenja od uobičajenog za okside metala. [ ... ]
Doc. dr. sc. Maja Planinić  s Fizičkog odsjeka i suradnici prof.dr.sc. William J. Boone,  Miami University, Ohio, SAD, doc. dr. sc. Ana Sušac, Fakultet za elektrotehniku i računarstvo, Zagreb i dr. sc. Lana Ivanjek, Fakultät für Physik, Beč, Austrija objavili su pregledni rad o uporabi Raschovog modela u edukacijskim istraživanjima u fizici u časopisu Physical Review Physics Education Research .   [ ... ]
Krešimir Kumerički s Fizičkog odsjeka je primjenom neuronskih mreža rasvijetlio aktualna pitanja vezana uz tlak kvarkova u protonu. Rad je objavljen u časopisu Nature [1]. Riječ je o vrlo rijetkom primjeru znanstvenog rada objavljenog u časopisu ovako visokog ranga, a koji je u potpunosti izrađen u Hrvatskoj.  Istraživanja su izvedena u sklopu projekta Hrvatske zaklade za znanost, te Centra izvrsnosti QuantiXLie. [ ... ]
Dr.sc. Sanja Josef Golubić, s Fizičkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u ulozi pozvane urednice objavila je znanstvenu knjigu „Neuroimaging - structure, function and mind“, ISBN: 978-1-78985-806-8.   [ ... ]
Znanstvenik Neven Barišić s Fizičkog odsjeka je zajedno sa svojim kolegama iz Poljske (AGH) te SAD-a (MagLab, Florida i University of Minnesota) ustanovio vezu između elektronski i šupljinski dopiranih visokotemperaturnih supravodiča na bazi bakrenih oksida (skraćeno: kuprata). Time je dan značajan doprinos razumijevanju sveukupnog faznog dijagrama kuprata i univerzalnih svojstava tih materijala. Rad je objavljen u časopisu Science Advances. [ ... ]
Znanstvenici s Fizičkog odsjeka Damjan Pelc, Miroslav Požek i Neven Barišić, u suradnji s kolegama s Instituta za fiziku (Zagreb), iz Austrije (TU Wien) te iz SADa (University of Minnesota), predložili su fenomenološki model visokotemperaturnih supravodiča na bazi bakrenih oksida (skraćeno: kuprata), koji na jednostavan način objašnjava i povezuje najvažnija svojstva tih materijala. Rad je objavljen u časopisu Science Advances. [ ... ]
Znanstvenici s Fizičkog odsjeka (E. Tafra, B. Mihaljević, M. Basletić, M. Kuveždić, A. Hamzić) su u suradnji sa znanstvenicima s Instituta za fiziku u Zagrebu, te znanstvenicima iz Japana (Meijo University, Kyoto University, Toyota Physical and Chemical Research Institute), SAD-a (National Science Foundation, Argonne National Laboratory) i Njemačke (Universität Stuttgart), objavili u siječnju 2019. g. zajednički rad u Physical Review B, izabran kao prijedlog urednika (Editors' suggestion). [ ... ]

Poveznice