Obavijesti

 

Prirodoslovno-matematički fakultet ima stručnjake koji objavljuju radove u najboljim svjetskim znanstvenim časopisima te omogućava studentima doticaj s aktualnim frontama znanosti i tehnologije. Ideja ovog projekta je upotrijebiti ove kapacitete u smjeru intervencije u obrazovnu vertikalu od vrtića do kraja srednje škole. Problem koji je izražen u Europskoj uniji još je veći u Hrvatskoj – daleko premalo djece se odlučuje za studije u STEM područjima, a STEM znanja potrebna i za druga zanimanja stečena tijekom školovanja nisu dostatna.

Istraživanja u Hrvatskoj potvrđuju da interes djece za STEM područja pada već s višim razredima osnovne škole. Strukturne promjene programa i metoda učenja su spore i u svakom trenutku znatno zaostaju za trenutnom razinom razvoja znanosti i tehnologije. Zato je ideja ovog projekta sukladno trendovima u suvremenim europskim obrazovnim sustavima osmisliti intervencije koje će pridonijeti zadanom cilju. One bi se gradile oko onog što je djeci u startu zanimljivo – fizikalnih pokusa.

Fizički odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu posjeduje vrijednu Zbirku učila iz fizike u čijem fundusu je preko 3500 elemenata, od kojih su mnogi neprocjenjive vrijednosti. Danas se s njima preko 1000 pokusa - 433 iz mehanike, 305 iz elektriciteta i magnetizma, 163 iz optike, 79 iz topline i 56 iz atomske fizike.

Ova zbirka uz stručni tim predstavlja izvrstan okvir za razvoj STEM obrazovnih programa za sve razine obrazovnog sustava.

Profesor Vinko Dvořák, učenik i asistent E. Macha, svjetski ugledan znanstvenik (Dvořák-Rayleighova cirkulacija), te vrstan eksperimentator i graditelj eksperimentalnih uređaja. 1875. godine, osnovao je katedru za fiziku i oformio njen kabinet. 1876. godine počeo opremati Zbirku pokusa nabavljajući razna učila i uređaje koju je stalno unapređivao i nadograđivao sve do 1911. godine kada je njegov posao nastavio Profesor Hondl i svi njihovi ostali nasljednici do današnjeg dana. 

 

Ciljevi projekta

  1. Nadogradnja demonstracijskih eksperimenata i razvoj novih za potrebe suvremenog školskog kurikuluma.
  2. Razvoj programa za darovitu djecu iz vrtića i škola uz sadržaje putem web sučelja te interaktivnih elemenata na lokaciji same Zbirke. Demonstracija programa u praksi u vrtićima i školama.
  3. Razvoj web sučelja za nastavnike, učitelje i odgajatelje s odabranim demonstracijskim pokusima s njihovim detaljnim opisima i snimkama i nastavnim konceptima za različite razine problemski orijentirane nastavne sate. Prezentacije za nastavnike.