POVEZNICE

elektronički izvori

OPEN ACCESS

Pozivamo članove Fizičkog odsjeka da dostave na e-mail kratki sažetak (MS Word ili plain text) s bar jednom slikom i opisom te referencama rada koji žele prezentirati.

Odlukom Vijeća PMF-a od 24.2.2017. afilijacije FO pišu se:  Department of Physics, Faculty of Science, University of Zagreb, Bijenička c. 32, 10000 Zagreb, Croatia


Obavijesti - Arhiva

Povratak

Rezultati 1 - 50 od 116
Stranica 1 od 3
Po stranici: 
Sortiraj po: Naslov    Autor    Datum ↓  
[^] Rad u časopisu npj Quantum information (Nature group) Objavljeno 28. 6. 2022. u 21:36  ( webmaster FO )
[^] Nekolinearna antiferomagnetska spintronika: promjena predznaka spin-orbit zakretnog momenta u Pt/NiO/CoFeB heterostukturama  Objavljeno 28. 5. 2022. u 21:24  ( webmaster FO ) Uređeno: 28. 5. 2022. u 21:26  (webmaster FO)
[^] Prvo direktno opažanje efekta mrtvog stošca na CERNu Objavljeno 28. 5. 2022. u 21:17  ( webmaster FO )
[^] Nature Communications: Otkriće kvantne kritičnosti u spoju necjelobrojne valencije Objavljeno 21. 4. 2022. u 23:59  ( webmaster FO ) Uređeno: 26. 4. 2022. u 11:11  (Mihael Srđan Grbić)
[^] Uniaksijalno naprezanje i magnetizam u titanatima Objavljeno 21. 4. 2022. u 23:54  ( webmaster FO ) Uređeno: 21. 4. 2022. u 23:55  (webmaster FO)
[^] Električna foto-stimulacija perfifernih živaca Objavljeno 16. 12. 2021. u 17:00  ( webmaster FO )
[^] Topološki fazni prijelazi u fotoničkim nelinearnim solitonskim rešetkama Objavljeno 2. 11. 2021. u 14:29  ( webmaster FO )
[^] Plastična deformacija kvantnog materijala Objavljeno 5. 10. 2021. u 19:16  ( webmaster FO ) Uređeno: 5. 10. 2021. u 19:18  (webmaster FO)
[^] Light: Science & Applications: 'Nonlinear control of photonic higher-order topological bound states in the continuum' Objavljeno 22. 8. 2021. u 14:32  ( webmaster FO )
[^] Novi materijal Objavljeno 14. 7. 2021. u 14:03  ( webmaster FO )
[^] Fizikalna ograničenja Hohenberg-Mermin-Wagnerovog teorema Objavljeno 14. 7. 2021. u 13:59  ( webmaster FO ) Uređeno: 14. 7. 2021. u 14:00  (webmaster FO)
[^] Termodinamika crnih rupa u prisustvu nelinearnih elektromagnetskih polja Objavljeno 29. 6. 2021. u 21:33  ( webmaster FO ) Uređeno: 29. 6. 2021. u 21:37  (webmaster FO)
[^] Analiza pojave Zitterbewegunga u fotoničkoj rešetci Objavljeno 30. 5. 2021. u 17:50  ( webmaster FO ) Uređeno: 30. 5. 2021. u 17:52  (webmaster FO)
[^] Nelinearna fizika, topologija i PT-simetrija: Prof. dr. sc. Hrvoje Buljan u suradnji s kineskim znanstvenicima objavio rad u Science Objavljeno 6. 4. 2021. u 17:53  ( Dalibor Paar )
[^] Modulacijska nestabilnost u prisutnosti homogenog sintetičkog magnetskog polja Objavljeno 28. 1. 2021. u 10:59  ( webmaster FO ) Uređeno: 28. 1. 2021. u 13:32  (webmaster FO)
[^] Istraživanja procesa uhvata elektrona u jezgrama Objavljeno 13. 1. 2021. u 15:44  ( webmaster FO )
[^] Razjašnjavanje jake interakcije između hadrona na LHC-u Objavljeno 10. 12. 2020. u 16:47  ( webmaster FO )
[^] Raspodjela gornjih i donjih kvarkova u protonu Objavljeno 3. 12. 2020. u 20:19  ( webmaster FO )
[^] Berryjeva faza za bozonski plin na jednodimenzionalnom prstenu Objavljeno 23. 8. 2020. u 18:34  ( webmaster FO )
[^] Teorijski model za sintetičke anyone u neinteragirajućem mnogočestičnom sustavu Objavljeno 27. 3. 2020. u 15:08  ( webmaster FO ) Uređeno: 27. 3. 2020. u 15:10  (webmaster FO)
[^] Nature Communications: Preslikavanje topologije fotoničkih rešetki iz impulsnog u realni prostor Objavljeno 27. 3. 2020. u 11:00  ( webmaster FO ) Uređeno: 27. 3. 2020. u 11:41  (Dalibor Paar)
[^] Magnetski kisik uskladišten u kvazi-1D obliku unutar kristala BaAl2O4 Objavljeno 2. 11. 2019. u 10:44  ( webmaster FO )
[^] Eksperimentalna realizacija ne-Abelovih baždarnih polja u realnom prostoru objavljena u časopisu Science Objavljeno 10. 9. 2019. u 20:12  ( webmaster FO )
[^] Uporaba Raschovog modela u edukacijskim istraživanjima u fizici Objavljeno 17. 7. 2019. u 17:55  ( webmaster FO )
[^] Nova otkrića o tlaku kvarkova u protonu Objavljeno 8. 6. 2019. u 15:41  ( webmaster FO )
[^] Neuroimaging - structure, function and mind Objavljeno 6. 4. 2019. u 19:05  ( Dalibor Paar )
[^] Univerzalnost supravodlljivosti u kupratima Objavljeno 12. 2. 2019. u 09:28  ( webmaster FO )
[^] Supravodiči: otpor je uzaludan! Objavljeno 6. 2. 2019. u 17:10  ( webmaster FO )
[^] Studija Hallovog efekta u obitelji κ-(ET)2X spojeva: dokaz za Mott-Andersonovu lokalizaciju Objavljeno 10. 1. 2019. u 13:52  ( webmaster FO )
[^] Male kapljice savršene tekućine Objavljeno 12. 12. 2018. u 16:41  ( webmaster FO ) Uređeno: 12. 12. 2018. u 16:42  (webmaster FO)
[^] Model perkolacije univerzalno objasnio pojavu supravodljivosti u kupratima Objavljeno 19. 10. 2018. u 18:00  ( webmaster FO )
[^] Anomalni Hallov i Nernstov efekt u tankim filmovima Heuslerovih legura Co2TiSn i Co2Ti0.6V0.4Sn Objavljeno 19. 10. 2018. u 17:49  ( webmaster FO )
[^] Pojava supravodljivost u dc električnoj otpornosti kuprata objašnjena modelom supravodljive perkolacije Objavljeno 24. 9. 2018. u 23:15  ( webmaster FO )
[^] Hrvatski i njemački znanstvenici objasnili oscilatorno kretanje kromosoma tijekom stanične diobe Objavljeno 26. 8. 2018. u 13:59  ( webmaster FO )
[^] Kvantni Hallov efekt s kompozitima magnetskog toka i nabijene čestice Objavljeno 3. 7. 2018. u 15:16  ( webmaster FO )
[^] U časopisu Nature objavljeno mjerenje slabog naboja protona Objavljeno 10. 5. 2018. u 19:50  ( webmaster FO )
[^] Svojstva visokoentropijskih slitina Objavljeno 3. 5. 2018. u 22:35  ( webmaster FO )
[^] Fazni prijelazi oblika u atomskim jezgrama s neparnim brojem nukleona Objavljeno 3. 5. 2018. u 18:04  ( Tamara Nikšić )
[^] Raspodjela kvazi-impulsa i ekspanzija anyonskog plina Objavljeno 19. 1. 2018. u 12:21  ( webmaster FO )
[^] Pronalazak neuromagnetskog biomarkera koji otkriva Alzheimerovu bolest prije pojave prvih simptoma Objavljeno 13. 10. 2017. u 23:34  ( webmaster FO )
[^] Optički motori upravljani laserskom svjetlošću Objavljeno 7. 7. 2017. u 16:12  ( webmaster FO )
[^] Međudjelovanje spinova iona Cr(III) preko triatomnih dijamagnetskih mostova Objavljeno 28. 6. 2017. u 18:07  ( webmaster FO )
[^] Journal of Physics G - Highlights of 2016 Objavljeno 15. 5. 2017. u 18:11  ( Tamara Nikšić )
[^] Povećana proizvodnja multi-stranih hadrona u sudarima protona visokih multipliciteta Objavljeno 9. 5. 2017. u 21:44  ( webmaster FO )
[^] Elektronsko pobuđenje plazmona u grafenu Objavljeno 4. 3. 2017. u 22:29  ( webmaster FO )
[^] Mjerenje udarnog presjeka pionske elektroprodukcije blizu praga reakcije Objavljeno 2. 3. 2017. u 07:45  ( webmaster FO ) Uređeno: 2. 3. 2017. u 07:47  (webmaster FO)
[^] Kvadratni Heisenbergov antiferomagnet Sr2CuTeO6 Objavljeno 11. 1. 2017. u 12:25  ( webmaster FO )
[^] n_TOF mjerenje udarnog presjeka 7Be(n,α) reakcije Objavljeno 14. 10. 2016. u 21:48  ( webmaster FO ) Uređeno: 14. 10. 2016. u 21:51  (webmaster FO)
[^] "Sloppy" nuklearni energijski funkcionali gustoće Objavljeno 29. 9. 2016. u 15:20  ( Tamara Nikšić ) Uređeno: 14. 10. 2016. u 21:50  (webmaster FO)
[^] Elektronski tekući kristali u kupratnim supravodičima Objavljeno 8. 9. 2016. u 11:00  ( webmaster FO )