Ured Doktorskog studija kemije Horvatovac 102a
10000 Zagreb
 
Voditeljica ureda:
Jasna Dubrović, dipl.soc.rad.
 
Uredovno vrijeme:
Pon. - čet. od 12.00-15.00 sati
 
Telefon: (01) 4606 032
Fax: (01) 4606 034

Repozitorij

Repozitorij je prazan

Repozitorij

Kemijski seminar I

Repozitorij

Obavijesti

Nema vijesti!

Kemijski seminari I i II

Na ovoj stranici možete pročitati obavijesti o održavanju Kemijskih seminara I i II.


Kemijski seminari I održat će se u sljedećim terminima:

24. i 31. ožujka, 14. i 21. travnja te 12. i 19. svibnja 2021. od 13.00 do 15.30 sati putem platforme Zoom ili Teams. U pojedinom terminu može biti maksimalno 5 prezentacija koje mogu trajati do 20 minuta, nakon čega slijedi diskusija do maksimalno 10 minuta. Studenti trebaju rezervirati svoj termin korištenjem poveznice koju ćete primiti na svoju e-mail adresu.

Rok za rezervaciju termina je 8. ožujka 2021.

Informacije možete naći na web stranicama studija.


Kemijski seminari II održavat će se kao i do sada, uživo ili online.

Zauzetost predavaonica molimo provjeriti ovdje.

Za rezerviranje molimo obratiti se u Središnju kemijsku knjižnicu: skk@chem.pmf.hr, tel.: (01) 460-6471 (isključivo za Kemijski seminar II)


Sve informacije o pripremanju seminara, kao i druge informacije vezane za Kemijske seminare I i II možete pronaći na stranicama kolegija:

KEMIJSKI SEMINAR I                  KEMIJSKI SEMINAR II

Nazočnost studenta svih smjerova na Kemijskim seminarima I i II je obavezna. Opravdani nedolazak molimo obavezno ispričati voditelju smjera.


Ovim najavljujemo da će pristupnica Jelena Bijelić, održati Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Anorganska i strukturna kemija) pod naslovom:
 
 

Istraživanje električnih i magnetskih svojstava dvostrukih i trostrukih volframatnih i teluratnih perovskita 
 

Seminar će se održati u utorak, 16. lipnja 2020. godine, u 10.00  sati kao webinar u Microsoft  Office Teams, pred povjerenstvom
.

                 1. doc. dr. sc. Vladimir Stilinović, PMF, Zagreb

2. akademik Stanko Popović, HAZU
                    3. dr. sc. Marijana Jurić, v. zn. sur., IRB, Zagreb
                               Zamjena: prof. dr. sc. Biserka Prugovečki, PMF, Zagreb
 

Webinaru se možete pridružiti preko poveznice:


https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmM5ZTQzNjQtNTMxZC00OTJjLTk2YjctNDU2YzVlZGVkNDRj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2264a0544e-0190-4e26-932f-4cbf44ecbee1%22%2c%22Oid%22%3a%2258382d05-9f70-4409-802a-4722f6c4d95c%22%7d

 

Autor: Jasna Dubrović
Popis obavijesti