Ured Doktorskog studija kemije Horvatovac 102a
10000 Zagreb
 
Voditeljica ureda:
Jasna Dubrović, dipl.soc.rad.
 
Uredovno vrijeme:
Pon. - čet. od 12.00-15.00 sati
 
Telefon: (01) 4606 032
Fax: (01) 4606 034

Repozitorij

Repozitorij je prazan

Repozitorij

Kemijski seminar I

Repozitorij

Obavijesti

Nema vijesti!

Kemijski seminari I i II

Na ovoj stranici možete pročitati obavijesti o održavanju Kemijskih seminara I i II.


Kemijski seminari I održat će se u sljedećim terminima:

24. i 31. ožujka, 14. i 21. travnja te 12. i 19. svibnja 2021. od 13.00 do 15.30 sati putem platforme Zoom ili Teams. U pojedinom terminu može biti maksimalno 5 prezentacija koje mogu trajati do 20 minuta, nakon čega slijedi diskusija do maksimalno 10 minuta. Studenti trebaju rezervirati svoj termin korištenjem poveznice koju ćete primiti na svoju e-mail adresu.

Rok za rezervaciju termina je 8. ožujka 2021.

Informacije možete naći na web stranicama studija.


Kemijski seminari II održavat će se kao i do sada, uživo ili online.

Zauzetost predavaonica molimo provjeriti ovdje.

Za rezerviranje molimo obratiti se u Središnju kemijsku knjižnicu: skk@chem.pmf.hr, tel.: (01) 460-6471 (isključivo za Kemijski seminar II)


Sve informacije o pripremanju seminara, kao i druge informacije vezane za Kemijske seminare I i II možete pronaći na stranicama kolegija:

KEMIJSKI SEMINAR I                  KEMIJSKI SEMINAR II

Nazočnost studenta svih smjerova na Kemijskim seminarima I i II je obavezna. Opravdani nedolazak molimo obavezno ispričati voditelju smjera.


Ovim najavljujemo da će pristupnici: 

1. Dominik Goman: Kalcijev karbonat kao nosač

2. Nikol Bebić: Organski kationi kao usmjerivači strukture u sintezi zeolita

3. Matija Modrušan: Entalpijski i entropijski doprinosi vezanja gosta na linearne i cikličke receptore

4. Gregor Talajić: Alilne C-H oksidacije

5. Barbara Bogović: Mimetici sekundarnih struktura proteina

6. Matea Dragoš: Određivanje antioksidativnih svojstava primjenom EPR spektroskopije

7. Aleksandra Šimanović: Kolesterički tekući kristali u prirodi

8. Monica Vidotto: Kompoziti poli(dimetil-siloksana): primjena i karakterizacija

 

održati Kemijski seminar I u okviru Sveučilišnog doktorskog studija Kemija

 

 srijeda, 18. svibnja 2022.

u predavaoni P1 Kemijskog odsjeka PMF-a s početkom u 14.00 sati

Autor: Jasna Dubrović
Popis obavijesti